Houd de goede relatie buiten schot!

ZWS Incasso_Goede relatie buiten schot

Houd de goede relatie buiten schot!

In de meeste incassozaken is er sprake van een goede relatie tussen onze klant en zijn of haar klant. Vaak wordt er een oogje dichtgeknepen en neemt men een tijdige betaling niet zo nauw. De huidige relatie wordt dan belangrijker gevonden dan een betaalde factuur. Door ZWS Incasso in te schakelen blijft u buiten schot en blijft de goede relatie behouden. Doordat wij geen dienst of product hebben geleverd aan uw klant, kunnen wij uw klant zonder emotie aanspreken over de openstaande vordering.

Wij zien de debiteur als de klant van onze klant. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een factuur niet (tijdig) wordt voldaan. Soms vindt uw klant het lastig de reden hiervan met u te bespreken. Met onze doortastende werkwijze proberen wij het vertrouwen van de debiteur te winnen. Wij stellen de debiteur vervolgens in de gelegenheid samen met ons naar een oplossing te kijken. Onze mogelijkheden hangen mede af van het gedrag van de debiteur. ZWS Incasso gelooft dat de beste resultaten worden behaald door vriendelijk en doortastend op te treden, ook als de klantrelatie voor u niet (meer) belangrijk is.×