Minder mensen met betalingsachterstanden in 2018

ZWS Incasso_Minder mensen met betalingsachterstanden in 2018

Minder mensen met betalingsachterstanden in 2018

Minder betalingsachterstanden in 2018. Het aantal is gezakt van 690.000 naar 670.000, zo blijkt uit gegevens van Stichting BKR. Zo’n 6,2 procent van de mensen met een geregistreerd krediet had in 2018 een betalingsachterstand. Een jaar eerder stond dit cijfer op 6,6 procent.

Minder betalingsachterstanden

Tegelijk is het aantal mensen met een krediet gestegen van 10,4 miljoen naar 10,8 miljoen. Stichting BKR verklaart dit door onder meer het feit dat sinds mei 2017 ook kleinere kredieten, zoals mobiele telefoonkredieten, worden opgenomen in het kredietregister.

Peter van den Bosch, bestuurder van Stichting BKR, zegt wel in het laatste kwartaal van vorig jaar een opvallende stijging te zien van het aantal mensen met betalingsproblemen.

“Het is te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden. De komende maanden zal blijken of deze trendbreuk zich doorzet en waar die aan te wijten is”, aldus Van den Bosch.

Toch is het goed om te benadrukken dat veel schulden niet zijn opgenomen in het BKR. In het BKR zijn alleen achterstanden op geregistreerde schulden zichtbaar. Het uiteindelijke percentage van mensen met een betalingsachterstand ligt vele malen hoger.

BKR

Schulden voorkomen is de verantwoordelijkheid van iedereen. Van jou als consument, van kredietverstrekkers én van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Wij willen dat zoveel mogelijk Nederlanders een gezonde financiële huishouding hebben en alleen leningen aangaan die passen bij hun portemonnee. Daarom brengen we de leningen van alle Nederlanders in kaart. Wij toetsen of adviseren niet, maar op basis van onze gegevens bepalen kredietverstrekkers per persoon of het verantwoord is om een (extra) lening af te sluiten. Ook helpen wij gemeenten bij het vroegtijdig signaleren van schulden en we ondersteunen organisaties bij het voorkomen van fraude. Samen dragen we zorg voor de financiële gezondheid van miljoenen Nederlanders.

Bij het BKR staan onder andere de volgende zaken geregistreerd:

  • Telefoonabonnement
  • Private Autolease
  • Hypotheek
  • Credit Card
  • Roodstand
  • Bepaalde zakelijke kredieten

Houdt dus ook bij het aangaan van een van bovenstaande producten rekening met het feit dat dit beperkend kan werken als je in de toekomst een hypotheek wil afsluiten.×