Jaar lang respijt voor schuldenaren die boetes niet kunnen betalen

ZWS Incasso, Jaar lang respijt voor schuldenaren die boetes niet kunnen betalen

Jaar lang respijt voor schuldenaren die boetes niet kunnen betalen

Wie in de schulden zit en daardoor zijn boetes niet kan betalen, kan vanaf april een jaar lang respijt krijgen. De nieuwe regeling, dinsdag aangekondigd door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD), moet voorkomen dat schuldenaren verder in de problemen komen.

Respijt

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan vanaf 1 april tot een dergelijke noodstop overgaan. De pauze geldt voor verkeersboetes en boetes die opgelegd zijn door het OM of door rechters. In eerste instantie kunnen schuldenaren een stop van maximaal vier maanden aanvragen. In die tijd schort het CJIB de inning op en worden er geen verhogingen opgelegd. Degene die de noodstop krijgt moet zich vervolgens bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. Als deze wordt gestart, kan de noodstop met acht maanden worden verlengd. Hierna moet de boete alsnog worden afbetaald.

Amsterdam kondigde onlangs een regeling aan waarmee jongeren die grote schulden hebben een deel daarvan kunnen laten kwijtschelden. De gemeente neemt in dat plan, dat vanaf februari geldt, de schuld over en zal met schuldeisers onderhandelen en een deel van het bedrag kwijtschelden.

Incassokosten

ZWS Incasso blijft zich verbazen over de kosten die door het CJIB aan de schuldenaren worden opgelegd. De incassokosten voor vorderingen op particulieren is in Nederland bij wet geregeld. Echter, deze wet geldt niet voor het CJIB. ZWS is van mening dat het CJIB, het incassobureau van de overheid, zich om te beginnen ook aan deze staffel zou moeten houden. Dit zal al zorgen voor een hoop minder problemen bij de schuldenaren. Ook zou het CJIB meer open moeten staan voor het verhaal van de schuldenaar. Nu worden regelmatig zaken doorgezet naar de deurwaarder, om vervolgens daar alsnog tot een betalingsregeling te komen. Met alle extra kosten van dien.

Reken voor de gein maar eens de hoogte van de incassokosten uit, als je het bedrag in boete via een incassobureau gevorderd zou krijgen. Bekijk vervolgens naar de staffel in de verhogingen van het CJIB. Incassokosten uitrekenen kan op onze website: Incassokosten calculator.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

De overheid roept bedrijven steeds meer op om maatschappelijk bewuster te ondernemen. Het CJIB en andere overheidsinstanties, blijven daar zelf helaas ver in achter.×