Fout incassobureau moet boeten voor verzinsels

ZWS Incasso_Fout incassobureau moet boeten voor verzinsels

Fout incassobureau moet boeten voor verzinsels

De rechtbank van Amsterdam stelt dat bij het incassobureau Juristu aantoonbaar misleidend wordt gewerkt. Een fout incassobureau moet boeten voor verzinsels.

De kwestie

Een een administratie- en advieskantoor schakelt in de zomer van 2019 incassobureau Juristu Incassodiensten in voor drie openstaande facturen. Juristu schrijft de drie debiteuren aan en kort daarop betalen zij de nog verschuldigde bedragen: ruim 3.000 euro in totaal.

Het incassobureau doet echter voorkomen dat er niet betaald is en adviseert de opdrachtgever drie afzonderlijke rechtszaken te starten. Dat kost 350 exclusief btw voor de dagvaarding, 486 euro aan griffierecht en 82 euro voor de betekening van de dagvaarding door de deurwaarder. „Alle kosten gaan we [op de debiteur] zien te verhalen, maar u dient vooruit te betalen”, mailt Juristu.

Enkele maanden later ontdekt de klant de werkwijze van Juristu en schakelt een advocaat in om de onnodige kosten, van onder meer de dagvaarding, terug te krijgen. Na een dreigmail van de advocaat betaalt Juristu het geld terug. Maar voor het bedrijf is dat niet genoeg. Het stapt naar de rechtbank Amsterdam om ook de kosten van de advocaat terug te krijgen. Tegen de rechter zegt het bedrijf te vinden dat Juristu onrechtmatig en onfatsoenlijk heeft gehandeld door willens en wetens foutieve informatie te geven en het bedrijf onnodig op kosten te jagen.

Fout incassobureau moet boeten voor verzinsels

De kantonrechter is van oordeel dat het incassobureau willens en wetens foutieve informatie heeft verstrekt over verschillende onderdelen van het proces. Omdat het in dit geval om drie afzonderlijke dossiers gaat, wijst dit eerder op een structurele werkwijze, dan op een omissie, zoals het incassobureau zelf stelde. Daarnaast bracht het bureau onder andere te hoge bedragen in rekening bij zijn klant. Tot slot rekent de kantonrechter het Juristu aan dat er onnodig gebruik is gemaakt van rechtsmiddelen. Het bureau wordt daarom veroordeeld tot het betalen van alle proceskosten en het vergoeden van de rente  over het te laat betaalde schikkingsbedrag.

De werkwijze van ZWS Incasso

Wanneer u een incassozaak heeft ingediend bij ZWS Incasso, gaan wij direct van start. De eerste stap is het informeren van uw klant (de debiteur). Met een brief laten wij uw klant weten dat uw vordering bij ons incassobureau in behandeling is. In de brief staat ook vermeld binnen welke termijn de openstaande factuur betaald moet zijn en de extra kosten die eventueel met het incassotraject gemoeid zijn.

Als de informerende brief niet het gewenste effect heeft en het openstaande bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald is, zetten wij het incassotraject voort. Hierbij gaan wij over op het benaderen van uw klant via de telefoon, de e-mail of door het versturen van een brief. Onze opvolging is zeer adequaat, waarmee we zo spoedig mogelijk uw vordering trachten te incasseren. Lopende dossiers bekijkt u 24/7 realtime in ons gebruiksvriendelijke online klantenportaal.

Gerechtelijke incasso

In een enkel geval komt het voor dat een klant (een debiteur) na herhaaldelijke pogingen vanuit ons incassobureau de vordering niet betaalt. Hieraan kunnen vele redenen ten grondslag liggen. In een aantal gevallen kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijk traject te starten via een deurwaarder en/of advocaat. Ons incassobureau voorziet u hierin altijd van advies. ZWS Incasso verzorgt zowel het minnelijke (buitengerechtelijke) traject als het gerechtelijke traject voor u.

Middels ons portaal, is het dossier 24 uur per dag te volgen. Op het moment dat de debiteur de vordering voldoet, is dat direct te zien in het portaal. Tevens storten wij gelden vrijwel altijd op dezelfde dag door als de dag van ontvangst. Voorbeelden als hierboven genoemd, zijn bij ZWS Incasso dus niet aan de orde.

Daarnaast is een dergelijke zaak starten ook niet zinvol. Bij de behandeling van een zaak waarvan de gelden al zijn voldaan, komt direct naar voren dat de vordering al voldaan is. Dus hoe Juristu gedacht heeft dat dit niet zou uitkomen, is ons volkomen onduidelijk. Ook wij vinden dat een fout incassobureau moet boeten voor verzinsels.

Bronnen:

1: https://www.quotenet.nl/zakelijk/rechtszaken/a34069207/zoon-egbert-hennen-bedondert-met-zijn-incassobedrijf-de-boel/

2: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/15/fout-incassobureau-moet-boeten-voor-verzinsels-a4012054

3: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:4228×