Verhuurbedrijven: ZWS Incasso is uw specialist

ZWS Incasso_De specialist voor (auto) verhuurbedrijven

Verhuurbedrijven: ZWS Incasso is uw specialist

Voor 1 van onze opdrachtgevers, Buena Vida Supercar Verhuur, werken wij al geruime tijd. Onlangs hebben wij, op ons aanraden, de Algemene Voorwaarden van Buena Vida herschreven. Dit hebben wij gedaan om het aantal incassozaken te reduceren en de slagingskans in zowel de minnelijke als gerechtelijke fase te vergroten. Voor meer verhuurbedrijven geldt dat de Algemene Voorwaarden vaak niet volledig zijn.

One of a kind verhuurbedrijven

Buena Vida Supercar Verhuur is een uniek bedrijf. Met ongeveer 26 Supercars in haar assortiment is Buena Vida Supercar Verhuur de grootste Supercar verhuurder van Europa. Dat maakt ook dat veel punten in de Algemene Voorwaarden uniek zijn. Er is niet tot nauwelijks vergelijkingsmateriaal aanwezig, en dat maakt veel situaties uniek. De standaard Algemene Voorwaarden die in de autoverhuurbranche worden gebruikt, zijn dan ook niet toereikend voor dit bedrijf.

Voor ZWS Incasso is het opstellen van de Algemene Voorwaarden een leuke casus. Zeker op het moment dat onze opdrachtgever een uniek bedrijf is, waarbij veel nog moet worden bedacht en ondervonden. In feite wordt hier de fundering voor toekomstige, vergelijkbare, verhuurbedrijven gelegd.

Algemene Voorwaarden

In het verleden hebben wij meerdere incassozaken van deze opdrachtgever helaas niet minnelijk (buitengerechtelijk) kunnen oplossen. Wij zijn in die gevallen overgegaan tot het opstellen van de dagvaarding en het laten betekenen van de dagvaarding door de deurwaarder. Tijdens de comparitie (een mondelinge zitting) bleek herhaaldelijk dat de Algemene Voorwaarden van onze opdrachtgever niet voorzagen in alle mogelijke gebeurtenissen.

In overleg met Buena Vida Supercar verhuur is daarom besloten om alle punten en opmerkingen die tijdens de dossierbehandeling en de zittingen naar voren zijn gekomen mee te nemen in de nieuwe Algemene Voorwaarden. Daarnaast werd op ons advies de manier van reserveren aangescherpt en werd de website op een paar belangrijke punten aangepast, zodat de processen goed op elkaar aansluiten

Verhuurbedrijven

Aangezien wij werkzaam zijn voor meerdere verhuurbedrijven, die in verschillende branches opereren, passen wij onze ervaring toe bij onze verschillende klanten. Meer dan eens merken wij dat de Algemene Voorwaarden, zoals deze door de brancheorganisatie worden geadviseerd, niet volledig dekkend zijn. Wij adviseren verhuurbedrijven dan ook om niet klakkeloos de Algemene Voorwaarden van een concurrent of brancheorganisatie te gebruiken, maar goed te (laten) beoordelen of de Algemene Voorwaarden volledig dekkend zijn voor de eigen organisatie. Zorg er dus voor dat je als verhuurbedrijf weet of je met de juiste voorwaarden werkt.

Het belang van Algemene Voorwaarden

Op 3 november plaatste wij al een artikel, welke geschreven is door onze collega Michelle Westmaas, waarin het belang van Algemene Voorwaarden wordt benadrukt. Dit artikel is ook zeker van toepassing voor verhuurbedrijven.

ZWS Incasso als incassobureau

ZWS Incasso incasseert niet alleen openstaande facturen, maar probeert deze ook te voorkomen. Door het gehele traject onder de loep te nemen, optimaliseren wij de werkwijze en/of procedure daar waar het nodig is. Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt ook voor onbetaalde vorderingen.

Wil jij weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op, of dien direct een vordering in.×