Wat kost een incassobureau en wat zijn incassokosten?

Wat kost een incassobureau en wat zijn incassokosten?

Wat kost een incassobureau en wat zijn incassokosten?

Iedere ondernemer heeft weleens te maken met openstaande facturen. Natuurlijk verstuurt U dan zelf herinneringen en aanmaningen. Maar wat kost het om een incassobureau in te schakelen? En met welke kosten krijgt U dan te maken? kortom: Wat kost een incassobureau en wat zijn incassokosten? Hieronder leggen wij dat kort voor u uit.

No cure, no pay

Sommige incassobureaus werken op basis van no cure, no pay. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk. Bij geen resultaat, zijn er geen kosten. Maar dat “geen resultaat” is vaak ook het probleem.

Incassobureau’s die werken op basis van no cure, no pay maken zelf een succes-inschatting. Als een dossier een lastig dossier (b)lijkt, dan is het voor een no cure, no pay methode al snel niet interessant er veel tijd in te steken. Het incassobureau is immers bang om veel te tijd steken in een dossier, zonder dat het iets oplevert. Terwijl de opdrachtgever juist verlangt dat zijn/haar zaak de nodige inspanning krijgt. Daar wordt het incassobureau namelijk voor ingeschakeld.

Bij vorderingen die met succes op basis van no cure, no pay worden geïncasseerd, geldt vaak een succes fee. Met percentages van tussen de 10 en 15% van de hoofdsom, kan dat flink aantikken. Vaak is no cure, no pay dus een dure methode, op het moment dat de vordering is geïncasseerd.

Dossierkosten

Dossierkosten worden vaak in rekening gebracht voor het behandelen van een dossier. Dit zijn kosten die voor rekening van de opdrachtgever komen. Deze kosten zorgen er voor dat een incassobureau zich volledig kan inspannen om een openstaande factuur betaald te krijgen. De hoogte van de dossierkosten verschillen per incassobureau, en soms ook per hoogte van de vordering. Ieder incassobureau hanteert zijn eigen tarieven. Zo zijn er ook incassobureaus waar je te maken hebt met jaarlijkse kosten, ook als je geen dossiers indient. Die werken als het ware met een soort abonnement.

Ook zijn er incassobureau’s die uitsluitend de incassokosten gebruiken als verdienmodel, waardoor de opdrachtgever geen kosten maakt, tenzij de zaak wordt geannuleerd.

Wat zijn Incassokosten?

Wanneer een schuldeiser kosten moet maken om een vordering te innen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Deze kosten noemen wij de buitengerechtelijke incassokosten, welke meestal worden afgekort tot incassokosten.

Als aan de voorwaarden van de WIK (Wet Incassokosten) is voldaan, dan komen deze kosten voor rekening van de debiteur. Bij een particuliere debiteur geldt een “WIK termijn” van 16 dagen. Dat betekent dat een debiteur nog 16 dagen de gelegenheid moet krijgen om zonder incassokosten de vordering te betalen, terwijl deze kosten wel in bedrag zijn aangekondigd. Alleen stellen dat de vordering zal worden verhoogd met kosten, is niet voldoende. Voor zakelijke debiteuren gelden deze regels niet.

Op het moment dat de incassokosten volgens de regels in rekening zijn gebracht, dienen deze te worden voldaan. Deze kosten zijn niet vrijblijvend. Dat betekent ook dat, indien een opdrachtgever besluit een dossier vroegtijdig te sluiten of tot een schikking met de debiteur te komen, deze kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Ook indien een debiteur na inspanningen van een incassobureau de hoofdsom aan de opdrachtgever overmaakt, dienen deze kosten te worden voldaan. Wijs uw debiteur daar ook nadrukkelijk op bij het inschakelen van een incassobureau. Wat kost een incassobureau en wat zijn incassokosten? Dat hangt dus af van welke methode je kiest.

Maar lezen over de incassokosten en hoe hoog deze kosten zijn, kan op deze pagina: https://www.zwsincasso.nl/incassokosten/

De methode van ZWS Incasso

Bij ZWS incasso werken we met dossierkosten. Deze kosten zijn niet hoog, maar zorgen er voor dat wij met de volle aandacht aan uw dossier kunnen werken. Zo hoeven wij zelf geen afweging te maken over hoe veel tijd wij in uw dossier steken. Wij zien ieder dossier als een belangrijk dossier, ongeacht de hoogte van de hoofdsom. Wat zijn incassokosten? Wordt ons vaak gevraagd. Wij proberen hier zo duidelijk mogelijk antwoord op te geven omdat wij het belangrijk vinden dat u, als opdrachtgever, dit snapt.

Ons gerechtelijke trajecten doen wij op basis van uurtarief. Per maand factureren wij het aantal uren dat wij aan een zaak hebben gewerkt. Zo blijft het overzichtelijk, heeft u niet ineens te maken met hoge facturen en ziet u de activiteiten in uw dossiers.

Wij werken absoluut niet op basis van no cure, no pay. Wij vinden dat een misleidende werkwijze.

Een handige website met meer informatie over de incassokosten is: http://www.schuldinfo.nl/incassokosten×