De deurwaarder en het incassobureau; De verschillen

ZWS Incasso_verschillen deurwaarder en incassobureau

De deurwaarder en het incassobureau; De verschillen

Overweegt U een onbetaalde factuur uit te besteden aan een deurwaarder? Schakel dan een incassobureau in! Een deurwaarder is geen incassobureau, en andersom. Hieronder zullen wij u meer vertellen over de verschillen en onze werkwijze.

Het Incassobureau en de minnelijke fase

Een incassobureau int schulden in opdracht van een schuldeiser. In beginsel heeft een incassobureau als doel om zonder tussenkomst van een rechter, uw facturen betaald te krijgen. Een deurwaarder verricht ambtshandelingen en wordt pas ingezet op het moment dat een dossier een gerechtelijke procedure wordt.

Een Incassobureau probeert op verschillende manieren contact te krijgen met uw debiteur. Zodra het contact met de debiteur is gelegd, maken zij betaalafspraken met uw debiteur. Bijvoorbeeld met een betalingsregeling.

Ook kan een incassobureau u helpen met het opstellen van, bijvoorbeeld, de Algemene Voorwaarden. Met goede Algemene Voorwaarden kunnen geschillen worden beperkt, waardoor de kans op wanbetaling kleiner wordt. Een incassobureau kan op die manier ook wanbetaling beperken.

Qua rechten heeft een incassobureau net zoveel rechten als u zelf heeft. Het voordeel van het uitbesteden is vooral dat het u een stuk minder tijd kost, het incassobureau ervaring heeft met het incasseren van openstaande facturen, en u op die manier bezig kan zijn met uw eigen werkzaamheden.

Blijft een factuur, ondanks alle inspanningen van een incassobureau, toch onbetaald of is er een geschil ontstaan die niet zonder rechter lijkt te kunnen worden opgelost? Dan kan een incassobureau het gerechtelijke traject uitvoeren.

Het gerechtelijke traject

Soms blijft een factuur onbetaald omdat er een geschil is ontstaan. Dit conflict kan verschillende redenen hebben, maar de gevolgen zijn vaak hetzelfde: Een discussie die niet lijkt te kunnen worden opgelost.

Indien de schuldeiser dat wenst, kan de dagvaarding worden opgesteld. Een dagvaarding is een oproep om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding wordt beschreven wat de kwestie is en wat er van de rechter wordt gevraagd.

De dagvaarding dient vervolgens te worden betekent. Dat betekent dat de dagvaarding aan de schuldenaar wordt uitgereikt. Hiervoor wordt een deurwaarder ingeschakeld. De deurwaarder is namelijk de enige die een dagvaarding aan een schuldenaar mag uitreiken. Na het uitreiken van de dagvaarding, zit de taak van de deurwaarder er voorlopig op.

Het incassobureau of een advocaat zal met u de procedure voeren. Veelal gaat dit schriftelijk, maar soms ook daadwerkelijk in de rechtbank. Een gerechtelijke procedure kan soms lang duren. In sommige gevallen reageert een schuldenaar niet op een dagvaarding, en komt deze ook niet opdagen bij de rechtbank. Ook dan wordt er vonnis gewezen. In dat geval is een procedure snel afgerond.

De Deurwaarder

Als de rechtbank vonnis heeft gewezen, dan dient dit vonnis te worden betekent. Dat betekent dat de deurwaarder het vonnis aan de schuldenaar moet overhandigen. De schuldenaar krijgt dan nog minimaal 2 dagen de tijd om te betalen, voordat er maatregelen mogen worden genomen.

De deurwaarder zal, in opdracht van het incassobureau, het vonnis executeren, zodra betaling uitblijft. Dit betekent dat de deurwaarder zal onderzoeken of er bezittingen zijn van waarde. Hier kan vervolgens beslag op worden gelegd. Dit kan ook op spaargeld, inkomen, roerende zaken en onroerende zaken.

Ontvangt de deurwaarder geld? Dan worden eerste de kosten van de deurwaarder verrekend, en vervolgens storten zij de gelden door naar het incassobureau. Het incassobureau zal haar kosten vervolgens verrekenen en daarna ontvangt u uw geld.

ZWS Incasso

Geeft u ZWS Incasso de opdracht uw openstaande factuur te incasseren? Dan voeren wij het traject van A tot Z. Dat betekent dat wij er alles aan doen om een rechtszaak te voorkomen. Lukt het onverhoopt niet zonder tussenkomst van een rechter? Dan voeren wij de procedure en schakelen de deurwaarder in waar het nodig is. ZWS Incasso werkt met een beperkt aantal deurwaarderskantoren en advocaten uit Almere en de rest van Nederland.

Misverstanden en feiten

Misverstanden:

  • Mijn factuur wordt niet betaald! Ik heb een deurwaarder nodig!
    Zoals hierboven beschreven hoeft dat dus niet het geval te zijn.
  • Een deurwaarder mag meer dan een incassobureau
    Dit is gedeeltelijk waar. Zonder gerechtelijke titel, zoals een vonnis, mag een deurwaarder niets meer dan een incassobureau. Het inschakelen van een deurwaarder zonder dat de noodzaak voor een gerechtelijk traject er is of lijkt te zijn, is meestal duurder dan het inschakelen van een incassobureau. Een gerechtelijke titel geeft een deurwaarder wel meer bevoegdheden dan een incassobureau. Met een dwangbevel van bijvoorbeeld de Belastingdienst is niet eerst een vonnis nodig, maar mag de deurwaarder wel direct beslag leggen.

Feiten:

  • Een deurwaarder verdient meer aan een gerechtelijk traject, dan aan een minnelijk traject. Een deurwaarder verdient namelijk zijn geld vooral door het uitvoeren van ambtshandelingen, zoals het betekenen van dagvaardingen en het leggen van beslagen. Een deurwaarder is vaak dus duurder dan een incassobureau.
  • Een deurwaarder mag niet op basis van no cure, no pay werken. Sommige incassobureaus doen dat wel, en mogen dat ook. ZWS Incasso werkt niet op basis van no cure, no pay.
  • Een deurwaarder is nodig bij het voeren van een rechtszaak. Zoals hierboven beschreven schakelen wij daar waar nodig een deurwaarder in.
  • Bij vorderingen hoger dan € 25.000 is altijd een advocaat nodig. Deze schakelen wij, indien gewenst, voor u in.

Heeft u een deurwaarder nodig? ZWS Incasso werkt met verschillende deurwaarderskantoren waardoor wij snel voor u kunnen schakelen. In veel gevallen kan de deurwaarder de volgende dag al bij uw debiteur langs voor, bijvoorbeeld, het overhandigen van een brief of exploot.

Meer informatie over het inschakelen van een deurwaarder via ZWS Incasso? Dat kunt u hier vinden.

Informatie over het incasseren van uw openstaande facturen? Klik dan hier.×