Home

ZWS Incasso Almere

  • Online uw incassozaak starten en 24/7 inzien
  • Wij starten binnen 1 uur het incassotraject
  • Altijd een persoonlijk aanspreekpunt

ZWS Incasso: Incassobureau te Almere

Met een incassotraject van ZWS Incasso – hét incassobureau uit Almere met een landelijke dekking – worden de facturen voor uw geleverde diensten op een professionele wijze geïncasseerd en blijft de goede relatie met uw klant behouden.

Een flexibel incassotraject waarin de band met uw klant centraal staat vinden wij belangrijk. Samen met u zorgen we ervoor dat uw debiteuren snel betalen; hoe klein of groot het openstaande bedrag ook is. Voor ZWS Incasso is ieder dossier een belangrijk dossier.

Gevestigd in Almere maar Landelijk actief, dus ook bijvoorbeeld in Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. ZWS Incasso incasseert op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Waarom ZWS inschakelen als incassobureau?

  • Online uw incassozaak starten en 24/7 inzien
  • Wij starten binnen 1 uur het incassotraject
  • Altijd een persoonlijk aanspreekpunt
  • Uw factuur binnen no time betaald
  • Wij werken voor B2B en B2C

Een incassozaak indienen: zo gaan wij te werk

Via ons online klantenportaal dient u heel eenvoudig een nieuwe incassozaak in. Na het invullen van de benodigde gegevens starten wij binnen 1 uur (op werkdagen) het incassotraject. Indien nodig nemen wij contact met u op als wij aanvullende informatie nodig hebben. Desgewenst kunt u de benodigde gegevens per e-mail toesturen; wij maken dan een nieuwe incassozaak voor u aan.

Als u besluit om ons incassobureau in Almere in de hand te nemen, doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat het openstaande bedrag zo spoedig mogelijk betaald wordt. Dit doen wij op een manier waarbij er geen afbreuk gedaan wordt aan de goede relatie tussen u en uw klant. Wij proberen te allen tijde met persoonlijkheid en vriendelijkheid de goede relatie in stand te houden.

1. Debiteur informeren

Wanneer u een incassozaak heeft ingediend, gaan wij direct van start. De eerste stap is het informeren van uw klant (de debiteur). Met een brief laten wij uw klant weten dat uw vordering bij ons incassobureau in behandeling is. In de brief staat ook vermeld binnen welke termijn de openstaande factuur betaald moet zijn en de extra kosten die eventueel met het incassotraject gemoeid zijn.

2. Incassotraject starten

Als de informerende brief niet het gewenste effect heeft en het openstaande bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald is, zetten wij het incassotraject voort. Hierbij gaan wij over op het benaderen van uw klant via de telefoon, de e-mail of door het versturen van een brief. Onze opvolging is zeer adequaat, waarmee we zo spoedig mogelijk uw vordering trachten te incasseren. Lopende dossiers bekijkt u 24/7 realtime in ons gebruiksvriendelijke online klantenportaal.

3. Gerechtelijk traject

In een enkel geval komt het voor dat een klant (een debiteur) na herhaaldelijke pogingen vanuit ons incassobureau de vordering niet betaalt. Hieraan kunnen vele redenen ten grondslag liggen. In een aantal gevallen kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijk traject te starten via een deurwaarder en/of advocaat. Ons incassobureau voorziet u hierin altijd van advies. ZWS Incasso verzorgt zowel het minnelijke (buitengerechtelijke) traject als het gerechtelijke traject voor u.

Binnen een half uur inzicht in je cashflow? ZWS berekent de DSO gratis!

Verbeter je cashflow en laat de DSO nu gratis berekenen door ZWS Incasso. Binnen een halfuur weet jij hoe je cashflow ervoor staat en hoe je deze optimaal kunt verbeteren. Met de DSO-ratio (Days Sales Outstanding) leer je hoeveel tijd er zit tussen facturatie en betaling. Aldus, de snelste weg naar een betere cashflow strategie.

Direct gebruik maken van onze slimme service? Neem vandaag nog contact op en plan een afspraak met ons!

MAIN Energie Business Challenge & ZWS Incasso

Onze directeur, Dennis Plas, is tevens bedenker en mede organisator van de MAIN Energie Business Challenge. De MAIN Energie Business Challenge is een jaarlijks evenement met als doel geld op te halen voor een goed doel. Dit initiatief vindt zijn oorsprong in Almere waar een groep ondernemers, met Dennis Plas als initiatiefnemer, de handen ineensloeg om samen een zakelijk evenement te organiseren en tegelijkertijd iets te doen voor het goede doel. Inmiddels is dit evenement vanuit Almere uitgegroeid tot een nationaal evenement en zijn er deelnemers en sponsoren uit heel Nederland aangesloten.

MAIN Energie Business Challenge & ZWS Incasso

Onze directeur, Dennis Plas, is tevens bedenker en mede organisator van de MAIN Energie Business Challenge. De MAIN Energie Business Challenge is een jaarlijks evenement met als doel geld op te halen voor een goed doel. Dit initiatief vindt zijn oorsprong in Almere waar een groep ondernemers, met Dennis Plas als initiatiefnemer, de handen ineensloeg om samen een zakelijk evenement te organiseren en tegelijkertijd iets te doen voor het goede doel. Inmiddels is dit evenement vanuit Almere uitgegroeid tot een nationaal evenement en zijn er deelnemers en sponsoren uit heel Nederland aangesloten.

ZWS Incasso, incassobureau in Almere: voor B2B en B2C

ZWS Incasso is gespecialiseerd in het incasseren van openstaande vorderingen voor bedrijven die producten en/of diensten leveren aan bedrijven (B2B) en/of consumenten (B2C). Er zijn diverse verschillen als het aankomt op het incasseren van vorderingen bij bedrijven of consumenten, zowel op het gebied van kosten als op het gebied van de mogelijkheden voor het incasseren van openstaande vorderingen. Hoe de situatie ook is, ZWS Incasso biedt u een oplossing op maat.Ons incassobureau heeft haar roots in Almere liggen, maar is landelijk actief.

Online klantenportaal voor
lopende incasso’s

Wanneer u klant wordt bij ons incassobureau in Almere, krijgt u toegang tot ons online klantenportaal. Wanneer u daarop inlogt, heeft u 24/7 inzicht in uw lopende incassodossiers. Zo kunt u op ieder gewenst moment, waar ook ter wereld, bekijken wat de real-time status is van de vorderingen. Dit geldt voor zowel openstaande als gesloten dossiers.

Bent u al klant bij ons en heeft u een nieuwe factuur die niet op tijd betaald is? Via onze online portal maakt u eenvoudig zelf een dossier aan. Vervolgens zullen wij het dossier binnen 1 werkdag in behandeling nemen.

Debiteurenbeheer en incasso:
houd uw cashflow op peil

Als uw organisatie regelmatig te maken heeft met facturen die niet op tijd worden betaald, dan bent u veel tijd kwijt om de achterstallige betalingen te innen.

ZWS Incasso kan het debiteurenbeheer en incassotraject voor u uit handen nemen en de cashflow van uw organisatie op peil houden. De medewerkers van ons incassobureau kunnen uw klanten bijvoorbeeld kort voor of kort na het verstrijken van de betaaltermijn vriendelijk herinneren aan uw factuur en hen bewegen om uw vordering te voldoen. Desgewenst kunnen wij dit ook doen uit naam van uw bedrijf. Onze ervaring leert dat deze werkwijze resulteert in veel tijdige betalingen en dus een gezonde cashflow.

Deurwaarder Almere
inschakelen

Bij ZWS Incasso kunt u ook een deurwaarder inschakelen om een vordering te innen. Dit is een van de laatste mogelijkheden om een debiteur de gelegenheid te bieden de openstaande factuur alsnog te laten betalen.

Een incassotraject begint bij een informerende brief naar de debiteur, gevolgd door het incassotraject. Bij uitblijvende betaling kan een gerechtelijk traject worden gestart. Als na herhaaldelijk aandringen nog steeds niet is betaald, kan een deurwaarder het openstaande bedrag inclusief bijkomende kosten terugvorderen.

Kosten van het incassotraject

Transparantie vinden wij belangrijk. Dat ziet u terug in de wijze waarop wij onze dienstverlening inrichten en de kosten die wij daarvoor rekenen. In de regel zijn de kosten voor onze dienstverlening tweeledig. Ze bestaan veelal uit dossierkosten (voor de opdrachtgever) en aanvullende kosten (voor de klant van onze opdrachtgever).

De kosten die wij maken voor het uitvoeren van alle acties om uw vordering(en) te incasseren – de zogeheten dossierkosten – komen veelal voor uw rekening. Voor B2B zijn hier uitzonderingen voor mogelijk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Als dossierkosten rekenen wij slechts een klein percentage van de hoofdsom.

De aanvullende kosten bestaan uit de buitengerechtelijke incassokosten, de wettelijke rente en eventuele contractueel overeengekomen rente en/of boete(s). Deze kosten komen voor rekening van uw klant (de debiteur). Voor consumenten volgen wij de Wet Incassokosten. De hoogte van de incassokosten voor bedrijven berekenen wij eveneens volgens de Wet Incassokosten. Als u met uw klant contractueel overeen bent gekomen dat er in het geval van wanbetaling bepaalde rente- en/of boetebedragen in rekening worden gebracht, kunnen wij deze kosten ook voor u incasseren.

Neem contact met ons op

Last van openstaande vorderingen/facturen? Neem contact met ons op en wij gaan direct voor u aan de slag!

×