Deurwaarder inschakelen

Als een debiteur uw factuur niet betaalt, kunt u een deurwaarder inschakelen. ZWS Incasso werkt landelijk samen met ervaren deurwaarders die u helpen om de openstaande vordering snel te incasseren via juridische stappen.

Het nadeel van deze aanpak is dat de eventuele goede relatie die u heeft met uw klant hierdoor kan verslechteren, zeker wanneer uw klant weinig gelegenheid is geboden om alsnog uw factuur te betalen. Wij raden dan ook altijd aan om eerst een minnelijk traject te starten en de vordering zonder tussenkomst van een deurwaarder te incasseren. Welke optie u ook kiest, wij verzorgen het gehele traject en voorzien u van een gedegen advies.

Een deurwaarder inschakelen via ZWS Incasso

  • Landelijk netwerk van professionele deurwaarders
  • Uw B2B- of B2C-vordering snel betaald
  • ZWS Incasso heeft een algehele succesratio van 94%
  • Direct een deurwaarder of eerst een minnelijk traject
  • Altijd vooraf inzicht in de te verwachten kosten

Wanneer kunt u een deurwaarder inschakelen?

U kunt een deurwaarder inschakelen op het moment dat een debiteur voldoende tijd en gelegenheid is geboden om tot betaling over te gaan en (algehele) betaling nog altijd is uitgebleven. In de meeste gevallen houdt dit in dat u, of een incassobureau, uw debiteur één of meer betalingsherinneringen en een laatste aanmaning heeft verstuurd. Als de factuur nog steeds niet wordt betaald, kunt u een deurwaarder inschakelen. Wij raden altijd aan om eerst een gedegen minnelijk traject te doorlopen, voordat een vordering wordt overgedragen aan een deurwaarder. Daar zijn twee redenen voor:

  1. De kans is groter dat de goede relatie tussen u en uw klant behouden blijft;
  2. Bij een eventuele gang naar de rechter heeft u met een gedegen minnelijk voortraject meer kans dat u in het gelijk wordt gesteld.

Als u op goede voet staat met uw debiteur, kan de relatie bekoelen wanneer u voor uw openstaande factuur direct een deurwaarder inschakelt om zorg te dragen voor een snelle betaling. Als wij eerst een minnelijk traject starten, proberen wij de vordering in principe altijd eerst op een vriendelijke manier betaald te krijgen. Wanneer blijkt dat dit niet leidt tot het gewenste resultaat, zal de toon strenger worden maar wel correct blijven. Mocht dat niet het gewenste resultaat hebben, kunt u er altijd voor kiezen om een deurwaarder in te schakelen.

Het minnelijke traject heeft als groot voordeel dat u kostentechnisch voordeliger uit bent en – als het niet tot betaling leidt – meer kans heeft wanneer de
zaak voor de rechter komt. Een gedegen voortraject vergroot de kans dat de rechter u in het gelijk stelt.

Kosten deurwaarder inschakelen

Omdat niet exact te voorspellen is hoe een deurwaarderstraject gaat verlopen, kunnen wij u slechts een schatting afgeven van wat de kosten hiervan ongeveer zullen zijn. Een traject is afhankelijk van diverse factoren en kan altijd anders lopen dan vooraf gedacht.

Bepaalde kosten zijn vastgesteld, zoals griffiekosten en het uitbrengen van een dagvaarding, waar andere kosten afhankelijk zijn van de tijd die een deurwaarder bijvoorbeeld kwijt is aan een dossier (salaris gemachtigde).

Lees hier alles over de kosten voor het inschakelen van een deurwaarder.

Traject deurwaarder

Het inschakelen van een deurwaarder gebeurt in de gerechtelijke fase; dit is een onderdeel van het incassotraject. Het traject begint met het opstellen en overhandigen van een dagvaarding. De deurwaarder overhandigt deze aan uw debiteur. De rest van het traject is afhankelijk van het snel betalen dan wel uitblijven van de betaling en de mate waarin er eventueel verweer wordt gevoerd.

Klik op de button voor meer informatie over het deurwaarderstraject.

Meer informatie over onze deurwaarders

ZWS Incasso opereert vanuit haar kantoor in Almere. Van hieruit werken we samen met ervaren, landelijk opererende deurwaarders.
U heeft bij ons altijd een persoonlijk aanspreekpunt, zodat u bij vragen terecht kunt bij uw vaste contactpersoon. Tevens kunt u
uw lopende dossier 24/7 inzien in het online klantenportaal.

Lees meer over de deurwaarders waar wij mee samenwerken.

×