Dagvaarding en beslaglegging

Als een debiteur u niet betaalt, dan kunt u met behulp van een incassobureau of deurwaarder de openstaande vordering
proberen te incasseren. Wanneer dat via een incassoprocedure niet lukt, kan een deurwaarder de tegenpartij dagvaarden.
Dit is een verzoek om voor de rechter te verschijnen en het aan u verschuldigde bedrag, vermeerderd met bijkomende kosten, alsnog te betalen.
Blijft de tegenpartij in gebreke en betaalt hij niet of woont hij de zitting niet bij? Dan behoort bijvoorbeeld een beslaglegging op een rekeningnummer of
inboedel tot de mogelijkheden.

Neem contact met ons op om de hulp van een deurwaarder in te schakelen en uw debiteur te dagvaarden.

Wat is een dagvaarding en wat staat daarin?

Een dagvaarding is een officieel document waarin de schuldeisende partij aan de schuldhebbende partij meldt dat deze zich op een bepaalde datum bij de rechter moet verantwoorden. De dagvaarding wordt door een deurwaarder bij uw debiteur bezorgd en bevat de volgende onderdelen:

  1. Waarom u vindt dat de tegenpartij u geld verschuldigd is.
  2. Welke stappen ondernomen zijn om uw debiteur tot betaling over te laten gaan.
  3. Welke (incasso)kosten u heeft gemaakt.
  4. Een verzoek aan de rechter om de tegenpartij te veroordelen tot betaling van het openstaande bedrag en de bijkomende kosten (buitengerechtelijk en gerechtelijk).

Wat gebeurt er na de dagvaarding?

Wanneer de dagvaarding verzonden is naar uw debiteur, dan heeft deze een aantal opties:

  • De vordering erkennen: wanneer u er voor de zittingsdatum samen uitkomt, dan kunt u de procedure intrekken.
  • De tegenpartij is het niet eens met de dagvaarding en reageert hier schriftelijk of mondeling op.
  • De tegenpartij is het niet eens met de dagvaarding en reageert niet.

In het geval van de laatste twee situaties zal er zeer waarschijnlijk een gang naar de rechter volgen om het geschil op te lossen. Afhankelijk van de uitspraak van de rechter en het meewerken van de tegenpartij kan beslaglegging een mogelijke vervolgstap zijn.

Beslaglegging: wel of niet doen?

ZWS Incasso krijgt regelmatig de opdracht om – bij uitblijvende betaling – beslag te leggen op het inkomen of de inboedel van de schuldhebbende partij. Dit klinkt voor de hand liggend, maar voor er beslag gelegd kan worden op bijvoorbeeld inkomen of inboedel, moet er een goed dossier zijn opgebouwd, wat ook betekent dat er aantoonbaar voldoende gelegenheid en tijd is geboden aan de debiteur om het op een andere manier op te lossen. Met een goed dossier en een goed traject wordt de kans op een succesvolle afloop in de rechtbank significant verhoogd.

In ons advies naar u toe zijn wij altijd eerlijk. Als wij denken dat beslaglegging in uw situatie geen goede optie is, zullen wij u dit vertellen. Onze jarenlange ervaring geeft ons op basis van uw dossier goed inzicht in de haalbaarheid van de zaak.

Meer informatie

Wilt u weten of u uw tegenpartij kunt dagvaarden, middels een beslaglegging kunt afdwingen dat u uw geld krijgt of dat een ander traject wellicht beter is? Onze professionals staan u graag te woord over de mogelijkheden.

×