Incassotraject

Als bedrijf hoopt u dat er geen incassotraject nodig zal zijn. Wanneer u een dienst of product heeft geleverd, wilt u het geld binnen de betaaltermijn ontvangen. Wanneer de debiteur echter niet betaalt, bestaat de mogelijkheid om een incassotraject te (laten) starten. Het is dan prettig dat u een incassopartij inschakelt die verder gaat waar u bent gebleven en geen herhaling van zetten doet.

ZWS Incasso is een incassobureau dat kantoor houdt in Almere, maar door heel Nederland operatief is. Wij kunnen u helpen met het incasseren van openstaande vorderingen. Dat doen wij door middel van een professioneel, efficiënt incassotraject.

Een incassotraject starten bij ZWS Incasso

  • Maatwerk incassotraject voor uw onderneming
  • Uw facturen worden binnen no time betaald
  • Wij verzorgen het traject van A tot Z
  • Duidelijkheid door één vast contactpersoon
  • 88% van de vorderingen binnen 30 dagen geïncasseerd

Wilt u een incassotraject starten bij ZWS Incasso? Wij starten het traject binnen 1 uur (op werkdagen) op.

Incassotraject: minnelijk en gerechtelijk

Een incassotraject bestaat uit twee delen, namelijk het minnelijke en het gerechtelijke deel. Het incassotraject wordt ook vaak het minnelijke traject genoemd, ‘ambtelijk traject’ is een andere benaming voor het gerechtelijke gedeelte. Tijdens de eerste fase proberen we door middel van brieven, telefoontjes, sms’jes en e-mails het openstaande factuurbedrag te innen. Als dat niet succesvol is geweest, is het mogelijk om het gerechtelijke traject in te gaan en de tegenpartij te dagvaarden.

ZWS Incasso zal te allen tijde proberen om de goede relatie met uw klant – voor zover daar (nog) sprake van is – te behouden. Wij geloven namelijk dat de beste resultaten worden behaald door vriendelijk en doortastend op te treden. Wilt u direct het gerechtelijke traject volgen? Wij staan u graag bij met advies en een deurwaarder en/of advocaat.

Altijd een maatwerk incassotraject

Hoewel wij altijd nastreven om de openstaande vordering tijdens een minnelijk traject te innen, staat de wens van u als klant centraal. Als er voor uw vordering reeds een minnelijk traject is doorlopen kunnen wij, mits het goed gedocumenteerd is, direct starten met een gerechtelijk traject. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om via ZWS Incasso direct een deurwaarder in te schakelen om uw vordering betaald te krijgen. In beide gevallen kunnen wij u een professionele deurwaarder of advocaat bieden en het traject voor u leiden en begeleiden.

Stappenplan: de drie fasen van een incassotraject

Probeert u de goede relatie met uw debiteur te behouden en de openstaande vordering eerst zonder
deurwaarder te innen of kiest u ervoor om direct een deurwaarder of advocaat in te schakelen?

Bij ZWS Incasso geloven we in een minnelijk traject vanwege de goede resultaten die wij hiermee behalen.
Uiteraard bepaalt u als klant hoe wij u van dienst kunnen zijn. Hieronder leest u in welke drie stappen wij
het incassotraject idealiter indelen.

Stap 1: de debiteur informeren

Als u besluit om ZWS Incasso in te schakelen voor een incassotraject, informeren wij de debiteur per brief dat de vordering bij ons in behandeling is. In de brief wordt ook vermeld binnen welke termijn het openstaande bedrag betaald moet zijn. Deze stap wordt ook wel ‘pre-incasso’ genoemd.

Ook lopende incassotrajecten nemen wij in behandeling. Als bijvoorbeeld een ander bureau al een minnelijk traject voor u heeft uitgevoerd, brengen wij de tegenpartij eveneens op de hoogte. Afhankelijk van het eerdere incassotraject vervolgen wij het incassotraject of wij schakelen een professionele deurwaarder uit ons netwerk in om het factuurbedrag te innen.

Stap 2: adequate opvolging

Als de debiteur de openstaande factuur niet binnen de in de informerende brief gestelde termijn betaalt, zetten we het incassotraject voort. In deze tweede fase staat het benaderen van uw klant centraal.

Samen met u bepalen we de meest effectieve manier om uw debiteur te benaderen: telefonisch, via de mail, door middel van een brief en/of via sms. Met een adequate opvolging willen wij uw openstaande vordering zo snel mogelijk incasseren. Via ons online klantenportaal blijft u altijd op de hoogte van de status en voortgang van uw lopende dossiers.

Stap 3: deurwaarder of advocaat inschakelen

Als uw debiteur na de gestelde termijnen het openstaande factuurbedrag nog niet heeft betaald, zetten we de volgende stap in het incassotraject. Nu breekt het gerechtelijke gedeelte aan: het inschakelen van een deurwaarder of advocaat.

Een professionele deurwaarder of advocaat kan een extra pressiemiddel zijn om uw debiteur te bewegen (alsnog) te betalen en zodoende het geld te innen waar u recht op heeft.

Wij staan u op ieder moment in het minnelijke en gerechtelijke traject bij met advies.

Kosten van een incassotraject

De kosten van een incassotraject zijn voor u als (mogelijke) opdrachtgever afhankelijk van een aantal factoren, zoals het soort vorderingen (B-to-B en/of B-to-C), de hoogte van de vordering(en), de frequentie waarmee vorderingen ter incasso aan ons worden overgedragen en de invulling van het nader te bepalen. Deze kosten noemen wij Dossierkosten of Behandelkosten en bedragen een klein deel van het factuurbedrag. Deze kosten dekken een deel van de kosten die wij maken om uw vordering(en) te incasseren. Veelal wordt een ander deel van de kosten gedekt door de incassokosten. Op de pagina Incassokosten leest u alles over de hoogte van deze kosten en welke verschillen er zijn tussen de incassokosten voor B-to-B en B-to-C.

 

Direct een deurwaarder inschakelen

Wilt u direct een deurwaarder of advocaat inschakelen om uw openstaande vordering(en) te incasseren omdat het minnelijke incassotraject reeds is doorlopen? Bekijk de pagina Deurwaarder Almere en lees hoe wij u vanuit ons kantoor in Almere kunnen helpen met een gerechtelijk traject.

 

Een incassotraject starten via ZWS Incasso

Heeft u een debiteur die niet betaalt? ZWS Incasso helpt u graag met het voeren van een succesvol incassotraject. Neem contact met ons op via telefoonnummer 036 260 260 2 of stuur een e-mail naar incasso@zwsgroep.nl. U kunt ook direct een zaak indienen via onderstaande button.

×