Incassokosten

Informatie over incassokosten en deze snel zelf berekenen

Met incassokosten wordt bedoeld: de kosten die eventueel in rekening worden gebracht bij de debiteur om de kosten te dekken – deels of volledig – die worden gemaakt om een openstaande vordering te innen. Deze kosten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Incassokosten (WIK) en gelden dan ook voor iedere vordering die betrekking heeft op een particulier. ZWS Incasso rekent voor particulieren en bedrijven dezelfde staffel, tenzij anders is overeengekomen.

De regels in het kort:

  • De minimale en maximale incassokosten voor particulieren zijn wettelijk vastgelegd in de WIK
  • De WIK geldt niet voor zakelijke debiteuren , maar kan worden gevolgd
  • Voor B-to-B kunnen kosten voor het incassobureau worden doorberekend
  • Naast incassokosten kan er ook sprake zijn van rente en/of boetegeld

Op deze pagina vindt u een handige incassokosten calculator; hiermee berekent u zelf eenvoudig de hoogte van de buitengerechtelijke kosten. Verder bevat de pagina een overzichtelijk schema waarin u in één oogopslag kunt zien hoe de kosten worden berekend. Ook leest u wat de verschillen zijn tussen de regels omtrent de kosten voor bedrijven en particulieren en welke andere kosten er in rekening gebracht mogen en kunnen worden.

Incassocalculator: bereken zelf uw incassokosten

De maximale incassokosten

Sinds 1 juli 2012 gelden er regels voor de hoogte van de incassokosten die in rekening mogen worden gebracht bij een particuliere debiteur. Dit omvat een staffel en is vastgelegd in de WIK. ZWS Incasso hanteert deze staffel voor particulieren en bedrijven. Voor B-to-B kunnen er naast de incassokosten additionele kosten gelden, zoals wettelijke rente, contractueel vastgestelde afwijkende rente en/of boetegeld. De Wet Incassokosten hoeft niet te worden gevolgd voor B-to-B, maar ZWS Incasso doet dat wel.

De volgende staffel laat zien welke kosten worden voorgeschreven volgens de WIK:

Hoogte van de hoofdsomPercentage van de hoofdsomMaximum bedrag incassokosten
t/m € 2.500,-15%€ 375,- (min. € 40,-)
t/m € 2.500,-10%€ 625,-
t/m € 5.000,-5%€ 875,-
t/m € 190.000,-1%€ 2.775,-
Boven € 200.000,-0,5%€ 6.775,-

Voorbeeldberekening incassokosten

Om te verduidelijken hoe de berekening van de kosten in zijn werk gaat, lichten wij dit toe aan de hand van een berekening.

Uw debiteur heeft een openstaande vordering van € 4.000,-. Dit bedrag mag verhoogd worden met € 525,-.

 

15% over de eerste € 2.500,- € 375,-
10% over de volgende € 1.500,- € 150,-


Totale incassokosten€ 525,-*
*exclusief BTW

Wanneer mogen incassokosten worden gerekend?

Als de schuldeiser een natuurlijk persoon is die niet handelt vanuit een beroep of bedrijf (met andere woorden: een consument), dient een kosteloze aanmaning te worden verstuurd. Hierin moet vermeld worden dat men vanaf de dag van ontvangen 14 dagen de tijd heeft om de openstaande vordering te betalen. Ook moet duidelijk – in exact bedrag – vermeld zijn wat de incassokosten zijn wanneer er niet binnen de gestelde termijn van de aanmaning (14 dagen) betaald wordt.

Voor openstaande Business-to-Business-vorderingen gelden andere regels. Als een bedrijf u niet op tijd betaalt, kunnen er direct kosten in rekening worden gebracht. Het is weinig klantvriendelijk om dat direct en zonder enige herinnering te doen na het vervallen van een factuur, waardoor het gebruikelijk is dat er eerst één of meerdere herinneringen volgen.

Verschillen tussen B2B en B2C

Hiervoor noemden we al het grootste verschil tussen zakelijke en particuliere vorderingen: het wettelijk verplichte informeren van de tegenpartij dat de openstaande vordering vermeerderd wordt met incassokosten. In onderstaand schema worden alle verschillen en overeenkomsten op een overzichtelijke manier weergegeven.

Incassokosten

Bedrijven

Particulieren

Toegestaan om direct incassokosten in rekening te brengen?JaNee
Minimaal bedrag?Nee*€40,-
Maximaal bedrag?Nee*€ 6.775,-

* Ondanks dat de WIK alleen geldt voor particulieren, adviseren wij bij business-to-business vorderingen de kosten te hanteren zoals de WIK ze voorschrijft.

Contact opnemen met ZWS Incasso

Wilt u meer weten over de kosten en de mogelijkheden van ZWS Incasso? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag. Wij zijn te bereiken via het nummer 036 260 260 2 of per e-mail: incasso@zwsgroep.nl.

×