Deurwaarderskosten

De precieze kosten voor een deurwaarder zijn op voorhand niet precies vast te stellen. Hoewel deurwaarders ambtshandelingen
uitvoeren en hiervoor vaste tarieven gelden, kunnen de kosten hoger uitvallen wanneer het traject anders loopt of meer tijd in beslag neemt.

ZWS Incasso geeft u zoveel mogelijk informatie over de kosten voor een deurwaarder en kan een inschatting
maken van de te verwachten kosten. Als u een sterke zaak heeft, zetten wij er altijd op in dat de bijkomende gerechtelijke kosten worden verhaald op uw debiteur. Echter, het blijft aan een rechter om te oordelen over welke kosten aan welke partij toekomen. Bekijk hieronder de
tarieven voor de werkzaamheden van deurwaarders of neem contact op voor meer informatie: 036 260 260 2.

Deurwaarderstarieven m.i.v. 1 maart 2017

Klik op het document hiernaast voor een overzicht van de wettelijk vastgelegde ambtshandelingen.

Op de website vindt u een lijst met tarieven voor de werkzaamheden van deurwaarders, waaronder de tarieven voor een dagvaarding, een beslaglegging op roerende zaken, rechten en aandelen en een executoriale openbare verkoop van roerende zaken.

Bekijk een overzicht van tarieven voor deurwaarders

 

De link brengt u naar een externe website van de koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders.

Wie betaalt de kosten voor een deurwaarder?

Uitgaande van een sterke zaak, is ons streven altijd om ervoor te zorgen dat uw debiteur de kosten draagt voor het inschakelen van een deurwaarder om uw openstaande vordering betaald te krijgen. U loopt het risico dat u zelf de kosten moet betalen, al is de kans daarop erg klein.

 

Met welke kosten moet uw debiteur rekening houden?

De kosten voor een deurwaarder zijn een inschatting, omdat ze – buiten de vaste tarieven – van verschillende factoren afhankelijk zijn. Onvoorziene extra werkzaamheden kunnen ervoor zorgen dat de deurwaarder meer tijd kwijt is of meer handelingen moet uitvoeren. De bijkomende werkzaamheden kunnen ervoor zorgen dat de totale kosten voor het deurwaarderstraject hoger kunnen uitvallen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de kosten van een deurwaarder? Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Zij helpen u graag verder.

×