Deurwaarders traject

Het deurwaarders traject is onderdeel van het gehele incasso traject en komt idealiter na het minnelijke traject. Het heeft onze voorkeur om de goede relatie tussen u en uw klant te respecteren en te behouden; dat is de reden dat wij de openstaande vordering doorgaans minnelijk proberen te incasseren. Dit levert u ook voordeel op wanneer de zaak voor de rechter komt.

Als het minnelijke traject niet het gewenste effect heeft, of u wilt graag direct een deurwaarder inschakelen, dan zetten wij het deurwaarders traject in werking. Op deze pagina leest u hoe een deurwaarders traject verloopt en hoe ZWS Incasso u hierin begeleidt.

Hoe ziet het deurwaarders traject eruit?

  1. Minnelijk traject
  2. Gerechtelijk traject

U heeft bij ZWS Incasso een persoonlijk aanspreekpunt waar u met vragen over het deurwaarders traject terecht kunt. Tevens houdt uw contactpersoon u op de hoogte van de status van uw dossier.

Een deurwaarder via ZWS Incasso: de relatie tussen u en uw klant staat voorop

Wij vinden het belangrijk dat de goede relatie – voor zover daar nog van te spreken is wanneer uw factuur
niet betaald wordt – tussen u en uw klant behouden blijft. Voordat we een deurwaarders traject ingaan,
zullen we altijd proberen om de openstaande vordering op een vriendelijke en persoonlijke manier te incasseren.

Uiteraard luisteren we naar u en zullen we een deurwaarder inschakelen wanneer u dat wilt. De ervaring leert echter
dat de kans op betaling toeneemt als onze medewerkers uw dossier adequaat opvolgen. Het minnelijke traject levert
u ook voordeel op wanneer het tot een gang naar de rechter komt.

De minnelijke fase

Het heeft onze voorkeur om te beginnen met de minnelijke fase om uw debiteur het openstaande bedrag te laten betalen. De professionele medewerkers van ZWS Incasso hebben veel ervaring met het persoonlijk benaderen van moeilijk betalende klanten en zijn getraind in het adequaat en vriendelijk opvolgen van genegeerde incassobrieven.

Het minnelijke traject begint altijd met het versturen van een aanmaning, waarin de debiteur wordt verzocht de openstaande vordering te voldoen. In de brief staat onder andere wat het openstaande bedrag is en met welke bedragen aan wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten de vordering verhoogd wordt.

De gerechtelijke fase (deurwaarders traject)

Als het minnelijke traject niet tot een betaling leidt, kan het deurwaarders traject gestart worden. Deze fase wordt ook wel de gerechtelijke fase genoemd. Hierin wordt uw debiteur gedagvaard en gesommeerd om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding bevat een overzicht van de geleden schade van de schuldeiser om de vordering te innen. Tevens wordt hierin verzocht om de debiteur te veroordelen tot het betalen van de kosten voor het proces.

Afhankelijk van de reactie van uw debiteur, wordt uw vordering betaald of krijgt het proces een vervolg in de vorm van schriftelijke correspondentie of een zitting. Betaalt uw debiteur niet of verschijnt hij niet bij de zitting, dan kan het komen tot beslaglegging of executieverkoop.

ZWS Incasso is uw aanspreekpunt tijdens het deurwaarders traject

Wanneer u besluit om uw dossier het deurwaarders traject in te laten gaan, schakelen wij een professionele deurwaarder uit ons netwerk in en dragen wij het dossier over. Wij staan in direct contact met de deurwaarder en houden u dan ook op de hoogte van de vorderingen. Ook is uw dossier online in te zien in het klantenportaal en kunt u uw persoonlijke aanspreekpunt binnen ZWS altijd bereiken voor vragen rondom het traject.

×