Informatie over incassokosten en deze snel zelf berekenen

ZWS INcasso Incassokosten calculator

Informatie over incassokosten en deze snel zelf berekenen

Met incassokosten wordt bedoeld: de kosten die eventueel in rekening worden gebracht bij de debiteur om de kosten te dekken – deels of volledig – die worden gemaakt om een openstaande vordering te innen. De incassokosten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Incassokosten (WIK) en gelden dan ook voor iedere vordering die betrekking heeft op een particulier. ZWS Incasso rekent voor particulieren en bedrijven dezelfde incassokosten, tenzij anders is overeengekomen.

Op deze pagina vindt u een handige incasso calculator; hiermee berekent u zelf eenvoudig de hoogte van de incassokosten. Verder bevat de pagina een overzichtelijk schema waarin u in één oogopslag kunt zien hoe de incassokosten worden berekend. Ook leest u wat de verschillen zijn tussen de regels omtrent de kosten voor bedrijven en particulieren en welke andere kosten er in rekening gebracht mogen en kunnen worden.

 

Incassokosten×