Schuldenaren krijgen vanaf 2019 online overzicht van hun schulden

ZWS Incasso_Schuldenaren krijgen vanaf 2019 online overzicht van hun schulden

Schuldenaren krijgen vanaf 2019 online overzicht van hun schulden

Mensen met schulden kunnen vanaf begin 2019 in één oogopslag een actueel overzicht van hun schulden krijgen op Schuldenwijzer.nl. De site is een initiatief van KBvG en SNG, twee brancheorganisaties van gerechtsdeurwaarders. Het platform is opgericht om een eind te maken aan de huidige versnipperde situatie. Die situatie “belemmert een effectieve aanpak van de sanering en inning van schulden”, aldus de twee organisaties. Ons land telt 170 gerechtsdeurwaarderskantoren, elk met een eigen administratie.

Ook de Belastingdienst en andere (semi)overheidsinstanties voeren hun eigen boekhouding. Het kost schuldenaren nu veel tijd om van al die kanalen informatie te krijgen. Op de Schuldenwijzer hoeven ze alleen maar in te loggen met hun DigiD. Op termijn kunnen ook de schuldhulpverleners, deurwaarders en overheidsinstanties via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de financiële situatie van de schuldenaren.

Volgens de website hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of lopen het risico op dergelijke schulden.

Als ZWS Incasso B.V. kunnen wij dit initiatief niet anders dan aanmoedigen. Wij merken bij, vooral particuliere,  debiteuren dat zij niet altijd weten waar zij achterstanden hebben en hoeveel. Als incassobureau willen wij de debiteuren graag tegemoet komen in het oplossen van de achterstand, door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen. De kwaliteit van zo’n betalingsregeling gaat om hoog op het moment dat een duidelijk overzicht laat zien hoe veel ruimte er daadwerkelijk is.×