Eerder betalingsregeling bij verkeersboete

ZWS Incasso_Eerder betalingsregeling bij verkeersboete

Eerder betalingsregeling bij verkeersboete

Wie een verkeersboete krijgt, kan per 1 januari 2019 al vanaf 75 euro een betalingsregeling treffen. Nu ligt de grens daarvoor nog op 225 euro. De maatregel moet voorkomen dat verkeersboetes oplopen, waardoor mensen in problematische schulden kunnen terechtkomen. Het kabinet streeft ernaar het aantal problematische schulden terug te dringen.

Het treffen van een betalingsregeling is voor veel mensen de manier om, zonder geld te lenen, hun betalingsverplichting na te komen. Een goede betalingsregeling is dan ook onmisbaar in de incassosector. Voorheen kon men, indien men een boete kreeg, pas een betalingsregeling treffen op het moment dat het schikkingsbedrag minimaal € 225,00 bedroeg. Dit had als gevolg dat veel mensen, voor wie bijvoorbeeld € 200,00 een maand budget is, een bron van problemen. Door de fikse verhoging die de overheid in rekening brengt bij het niet tijdig voldoen van een boete, kwamen veel mensen vaak onnodig in de problemen. Daar komt per januari 2019 verandering in.

Een betalingsregeling is niet zomaar een vrijblijvende afspraak. Over een betalingsregeling dient goed te worden nagedacht. Welk maandbedrag is haalbaar, zonder nieuwe achterstanden te creëren. Als je mensen wil helpen, dan zorg je dat zij een betalingsregeling kunnen afspreken welke past bij de financiële ruimte, maar niet onnodig lang duurt. Een langdurige maandelijkse verplichting gaat (vaak) ten koste van bijvoorbeeld de kans om te sparen of onvoorziene uitgaven. Ga daarom ook nooit zomaar een betalingsregeling in, maar zorg dat er een goed beeld is van de financiële ruimte.

Bij ZWS Incasso krijgen debiteuren ook de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Uiteraard hanteren wij richtlijnen waarbinnen bepaalde bedragen dienen te worden voldaan. Echter, incassowerk is maatwerk. Per debiteur verschillen de mogelijkheden. Wij willen voorkomen dat debiteuren nieuwe achterstanden creëren. omdat zij een betalingsregeling die in de praktijk onhaalbaar blijkt, proberen na te komen. Met het oog op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kijken we bij ZWS Incasso altijd naar de financiële mogelijkheden per klant. Kun je onverhoopt een keer een termijn niet tijdig voldoen? Zorg dan dat je in elk geval uit je zelf contact opneemt met de betreffende partij.×