WIK weetjes 1: Wanneer is De Wet Incassokosten van toepassing?

ZWS Incasso_WIK Weetjes 1_Wanneer is de wet incassokosten van toepassing

WIK weetjes 1: Wanneer is De Wet Incassokosten van toepassing?

De wet incassokosten (WIK) is van toepassing op al uw geldvorderingen op consumenten die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Dit betekent dat de vervaldatum van de factuur na 1 juli 2012 valt.

De WIK (Wet Incassokosten)

Deze wet stelt dat een debiteur, middels een aanmaning, de gelegenheid moet krijgen om de vordering alsnog, zonder incassokosten, te voldoen. In de rechtspraak is dit de “14-dagen brief” gaan heten. Inmiddels zijn dat 16 dagen geworden.

In november 2016 heeft de hoge raad nadere uitspraak gedaan over de wetgeving. Conform deze uitspraak vangt de bovengenoemde termijn aan op de dag dat de schuldenaar de “14-dagen brief” heeft ontvangen. In deze brief moeten de gevolgen van het niet alsnog betalen van de vordering worden benoemd. Het bedrag aan incassokosten moet worden vermeld. Alleen melden dat er extra kosten bij komen, zonder de bedragen te noemen, is niet toegestaan.

De tekst in deze “14-dagen brief” luistert nauw. Voldoet deze niet aan de gestelde eisen, of staan deze niet goed omschreven? Dan is de kans groot dat de rechter bij een eventuele procedure de incassokosten afwijst. Omdat er in Nederland een groot aantal rechtszaken worden gevoerd waar incassokosten worden gevorderd, zijn er veel verschillende rechters die daar een uitspraak over doen. Zo komt het dat de inhoud van deze brief aan veranderingen onderhevig is.

ZWS Incasso volgt de rechtszaken op de voet. Wij passen onze brieven aan zodra er door rechters uitspraken zijn gedaan, waarbij de inhoud van de brief is benoemd of bekritiseerd. Tevens hanteert ZWS Incasso standaard een termijn van 16 dagen na ontvangst van de brief, alvorens de kosten worden gerekend.

Een specialistisch kantoor als ZWS Incasso in de arm nemen is, zeker gezien bovenstaande zaken, geen overbodige luxe. Het kan altijd voorkomen dat een openstaande factuur leidt tot een rechtszaak. In dit geval is het van het grootste belang om te zorgen dat je aan alle eisen hebt voldaan, en dat je sterk staat.

ZWS Incasso heeft deze brief, ongeacht of onze opdrachtgever deze brief ook al heeft verzonden, als standaardbrief opgenomen in haar workflow. Dat wil zeggen: Bij een zaak waarbij de debiteur een consument (natuurlijk persoon) betreft, versturen wij deze brief. Zo weten wij zeker dat de brief aan de juiste, en meest recente,  voorwaarden voldoet.

Ben ik verplicht de incassokosten te voldoen?

Voldoet de brief aan bovengestelde eisen, en is de hoogte van de incassokosten conform de wettelijke staffel? Ja, dan ben je na de termijn in “de 14-dagen brief” verplicht deze kosten te voldoen. Deelbetalingen komen altijd eerst toe aan rente en kosten. Dat wil zeggen: Voldoet u slechts de hoogte van de hoofdsom, of een deel daarvan? Dan wordt van uw betaling eerst de incassokosten en wettelijke rente voldaan, alvorens u aflost op de hoofdsom. Het openstaande gedeelte is dan ook een deel van de originele factuur, en niet de incassokosten. Ook het direct aan de schuldeiser betalen, en niet aan het incassobureau, ontslaat u niet van de incassokosten. U kunt de kosten alleen voorkomen door tijdig te betalen of binnen de termijn van de 14-dagen brief te betalen. Na deze termijn zijn de kosten onvermijdelijk.

Tip: Wil je weten of de genoemde incassokosten zijn berekend conform de wettelijke staffel? Check deze dan via onze incassokosten calculator! Kijk op https://www.zwsincasso.nl/incassocalculator/×