Minister Dekker wil beslagvrije voet voor bankrekening

ZWS Incasso_Minister Dekker wil beslagvrije voet voor bankrekening

Minister Dekker wil beslagvrije voet voor bankrekening

Mensen met schulden moeten geld overhouden om van te leven, en dus wordt, als het aan minister Dekker ligt, straks bij een beslag op een bankrekening een deel van het tegoed vrijgehouden. Een zogenoemde Beslagvrije voet.

Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een wetsvoorstel dat is ingediend bij de Tweede Kamer ingediend. De maatregel sluit aan bij de inzet van het kabinet om het aantal problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen.

Er mag ook geen beslag worden gelegd op roerende zaken, zoals een auto of een inboedel, als voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen. Dat leidt alleen maar tot een hogere schuld, omdat de kosten vaak voor rekening van de schuldenaar komen, aldus Dekker.

Daarnaast moet de verouderde lijst van zaken die buiten een beslag blijven aangepast worden aan deze tijd. Roerende zaken mogen via internet worden geveild, en een deurwaarder moet het voertuig daadwerkelijk zien om er beslag op te kunnen leggen.

Beslag leggen

Als de schuldeiser in de gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld en zijn vordering (gedeeltelijk) krijgt toegewezen dan kan de deurwaarder overgaan tot executie van het vonnis. Meestal zal een veroordeelde partij vrijwillig aan het vonnis voldoen of een betalingsregeling treffen met de deurwaarder. Maar soms blijft een veroordeelde partij alsnog in gebreke. Dan rest niets anders dan het vonnis te executeren. Eerst zal het vonnis moeten worden betekend. De veroordeelde partij wordt daarmee formeel bekend gemaakt met de inhoud van het vonnis en een termijn gegund om alsnog vrijwillig aan het vonnis te voldoen.

Blijft betaling uit en wordt er geen regeling getroffen, dan gaat de deurwaarder bekijken of er vermogen of bezit is dat ten gelde kan worden gemaakt, of waarop beslag kan worden gelegd. Beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld: Loon, banktegoed en bijvoorbeeld roerende- en onroerende zaken. Afhankelijk van de hoogte van de vordering zal worden beoordeeld welke stappen er worden gezet.

Beslagvrije voet

Wanneer beslag is gelegd op uw inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. Eenvoudig gezegd bedraagt de beslagvrije voet in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van u en uw eventuele partner. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Het is goed dat er omwille van de schuldenaar rekening wordt gehouden met een beslagvrije voet. Dit om te voorkomen dat de schuldenaar van het ene in het andere gat valt. Voor schuldeisers zal dit wel nadelig zijn. Als er wel geld is, maar niet voldoende, kan hier geen aanspraak op worden gedaan. Dat zal er voor zorgen dat vorderingen moeilijker kunnen worden geïnd. Wij zijn benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst van dit voorstel.×