ZWS Incasso en Social Media onlosmakelijk met elkaar verbonden

ZWS Incasso_Social Media (1)

ZWS Incasso en Social Media onlosmakelijk met elkaar verbonden

Social Media is niet meer weg te denken uit het huidige straatbeeld. Al sinds 2010 zet ZWS Incasso alle bekende en minder bekende sociale kanalen in om in contact te komen met debiteuren. En met succes!

Social Media

Sinds de oprichting van ZWS Incasso in 2010, is Social Media voor ons een belangrijke bron van informatievoorziening en contactmogelijkheden. Aangezien er met regelmaat debiteuren zijn die de telefoon niet opnemen, niet terugbellen en ons telefoonnummer blokkeren, is het voor ons belangrijk de debiteur op andere manieren alsnog te kunnen bereiken. Sociale Media is daar een belangrijk middel voor.

De kracht van een succesvol incassodossier zit vaak in de eerste contactmomenten. Hoe langer een zaak voortduurt, hoe groter de kans is dat een debiteur niet meer reageert en ons bijvoorbeeld probeert te blokkeren op Whats-App. Doordat wij direct in kaart brengen via welke kanalen de debiteur bereikbaar is, kunnen wij onze contactmomenten daar op aanpassen.

Onderscheidend

In tegenstelling tot veel andere incassobureaus stopt een incassodossier bij ons niet als de debiteur stopt met reageren. Wij “rechercheren” over Internet, op zoek naar aanvullende contactgegevens. Bronnen als kadaster, KvK en tal van andere registers, zijn onderdeel van ons standaard onderzoek. Ook is het mogelijk om tegen een geringe meerprijs uitvoerig en diepgaand onderzoek te verrichten.

Daarnaast herinneren wij debiteuren vooraf aan gemaakte afspraken, en niet pas achteraf. Zo worden debiteuren gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid en vergeten ze niet om gemaakte afspraken na te komen. Komt een debiteur dan alsnog gemaakte afspraken niet na? Dan doen wij, voordat een eventueel gerechtelijke traject wordt gestart, onderzoek naar de verhaalbaarheid. Zo kunnen we per zaak beoordelen of een vervolgtraject zinvol is, en welk vervolgtraject het meest kansrijk is.

ZWS als uw incassopartner

Door onze doortastende werkwijze zijn wij in staat om in elk dossier het beste resultaat te behalen. Zo heeft u in ZWS Incasso een ideaal verlengstuk van uw financiële administratie, namelijk een met een commerciële visie. Wij denken met al onze klanten ook commercieel mee. Zien wij commerciële kansen? Dan schromen wij niet om u te koppelen aan andere relaties en/of klanten. Tevens kijken wij, in gevallen waar dat zinvol kan zijn, ook commercieel naar de incassodossiers. Soms is de commerciële afbreuk op lange(re) termijn groter dan het financiële gewin op korte termijn. In dergelijke gevallen is de commerciële keuze zinvoller dan de financiële.×