WIK weetjes 2: Waarom is er een wet voor de incassokosten?

ZWS Incasso_WIK Weetjes 2_Waarom is er een wet incassokosten

WIK weetjes 2: Waarom is er een wet voor de incassokosten?

In de volksmond wordt gesproken over de “Wet Incassokosten”, oftewel de WIK. Officieel heet de regeling: Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze regeling is officieel ingegaan op 1 juli 2012. De WIK geldt verplicht bij consumentenvorderingen. Volgens voornoemde wet zijn incassokosten voor particulieren altijd een bepaald percentage van het factuurbedrag. Dit percentage daalt als het factuurbedrag stijgt. Het minimumbedrag aan incassokosten is 40,00 euro en het maximumbedrag is 6.775,00 euro.

De Wet Incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli 2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden. Wanneer er voor 1 juli 2012 reeds verzuim was, mag de vergoeding voor de incassokosten berekend volgens het voor die datum (1 juli) geldende recht (Rapport Voorwerk).

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden. In de rechtspraak en daarbuiten is dit de ’14-dagen brief’ gaan heten, waarover De Hoge Raad in november 2016 nadere uitspraak over heeft gedaan.
Conform deze uitspraak vangt die termijn van 14 dagen aan op de dag nádat de schuldenaar de aanmaning heeft ontvangen. Op deze manier krijgt de schuldenaar in ieder geval ook echt 14 dagen de tijd om alsnog te betalen zonder bijkomende incassokosten. In de 14-dagen brief moeten de gevolgen worden genoemd wanneer er niet wordt betaald. Ook moet het bedrag aan incassokosten dat daarna verschuldigd is worden vermeld. De tekst in deze brief luistert nauw. Ook is deze brief, door de vele rechtszaken op dit gebied, onderhevig aan veranderingen.

Wet Incassokosten (WIK)

In het verleden waren de incassokosten onduidelijk. Vooral voor de debiteur. Er werden, onder verschillende noemers, allerlei kosten in rekening gebracht waarvan de debiteur vaak niet bekend was waar deze kosten betrekking op hadden. In 2000 is dit aan banden gelegd. Dit is geregeld middels: Rapport Voorwerk 2.

Rapport Voorwerk 2 bestond uit een staffel waarmee de hoogte van de incassokosten werden bepaald. Maar naast de Buitengerechtelijke Incassokosten, werden er alsnog een tal van kosten in rekening gebracht. Denk dan, bijvoorbeeld, aan: Administratiekosten, Dossierkosten, Verzuimkosten, Behandelkosten, en dergelijke. Omdat de kosten voor de debiteur op deze wijze enorm op konden lopen, is in 2012 de huidige WIK aangenomen. Deze wet stelt heel duidelijk wat wel en wat niet aan de debiteur in rekening mag worden gebracht, en op welke wijze.

Onze tip: Bereken de incassokosten middels onze incassokostencalculator. Deze kun je vinden op onze website, of via deze link: Incassokosten berekenen

 

 

 

 

 ×