Webwinkels hebben te veel klanten met schuld

ZWS Incasso_Grootbedrijf moet mkb binnen 30 dagen betalen

Webwinkels hebben te veel klanten met schuld

Webwinkels die kredieten verstrekken, moeten het aantal klanten met betalingsachterstanden terugdringen. Die waarschuwing geeft minister Wopke Hoekstra van financiën aan deze bedrijven. Kopen op afbetaling via de webwinkels leidt regelmatig tot problematische schulden.

Het kabinet schat dat één op de vijf mensen met problematische schulden een krediet heeft bij een webwinkel– of een ‘verzendhuis’ zoals het ministerie van financiën deze bedrijven. Het aantal mensen dat schulden (ook bij andere type bedrijven en bij de overheid) niet kan terugbetalen stijgt en het kabinet probeert daar al heel lang iets aan te doen. Het aanpakken van verzendhuizen is een van de manieren, meent Hoekstra.

Hoekstra geeft de webwinkels die kredieten verstrekken nog een jaar. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat er ondanks eerdere waarschuwingen ‘nog steeds zorgen’ zijn over het aantal betalingsachterstanden. Als dat volgend jaar te weinig is verbeterd, neemt hij maatregelen. Intussen onderzoekt hij welke maatregelen effectief kunnen zijn.

Sociale norm

Vorig jaar had 34 procent van de mensen met een krediet bij een webwinkel een betalingsachterstand. Het Bureau Kredietregistratie becijferde dat het percentage inmiddels is gezakt naar 26. Ook het totaal aantal kredieten is sterk afgenomen.

Maar uit een analyse blijkt, schrijft de minister, dat bij de daling van het aantal mensen met achterstanden een forse kanttekening kan worden geplaatst. Zo hebben bedrijven in de sector oninbare schulden geschrapt. Dit waren vooral schulden die waren aangegaan voor 2012. Overigens hebben de aanbieders van kredieten wel een aantal maatregelen genomen; het effect daarvan moet nog worden afgewacht.

Hoekstra schrijft ook dat de boodschap ‘Let op! Geld lenen kost geld’ blijft bestaan. Uit eerder onderzoek bleek dat deze zinnen geen invloed hebben op de beslissing van consumenten om te lenen. Maar de minister denkt dat de boodschap het signaal geeft aan consumenten dat zij een krediet aangaan. “Ook kan de waarschuwing een positieve invloed hebben op de sociale norm dat lenen voor consumptieve uitgaven niet vanzelfsprekend is”, schrijft hij. Van aanbieders van leningen verwacht Hoekstra dat zij hun klanten beter informeren en waarschuwen.

Webwinkels en kopen op afbetaling

ZWS Incasso komt in veel problematische dossiers schuldenaren tegen met grote achterstanden bij online winkels. In veel gevallen betreft het een online winkel welke een hoog percentage aan rente rekent over de hoofdsom. Zonder dat men het beseft hebben veel mensen een krediet bij een online winkel, en dat kan in de toekomst tot nog meer problemen leiden. Bij een hypotheekaanvraag bijvoorbeeld.×