Omzet is ook omzet als deze (nog) niet is betaald

ZWS Incasso_Omzet is ook omzet als deze niet betaald is

Omzet is ook omzet als deze (nog) niet is betaald

“Omzet is pas omzet als deze betaald is”. Regelmatig komen wij, ook bij andere incassobureau’s, kreten tegen als: Omzet is pas omzet als deze is betaald. En natuurlijk, je hebt pas wat aan omzet als het betaalde omzet is. Maar juist omdat omzet ook omzet is als het nog niet betaald is, is debiteurenbeheer van groot belang.

Omzet is ook omzet als deze niet betaald is

Tenzij je onder 1 van de 13 uitzonderingen valt, zoals bijvoorbeeld: marktkooplieden, Winkeliers, fietsenmakers, is omzet al omzet op het moment dat de dienst of het product is geleverd. Dat betekent dat niet het moment van factureren leidend is, maar het moment van leveren. Welk stelt de Belastingdienst voorwaarden aan de tijd die er tussen de levering en de factuur mag zitten. Dus ook indien een factuur vervolgens niet wordt voldaan, blijft je omzet al gerealiseerd.

Het feit dat de omzet al gerealiseerd is, betekent ook dat de B.T.W. vanaf dan verschuldigd is. Afhankelijk van de vooraftrek kan het dus zo zijn dat de B.T.W. alvast moet worden afgedragen, terwijl de B.T.W. nog niet is ontvangen.

Onbetaalde facturen kosten geld

Omdat, zoals hierboven reeds omschreven, de B.T.W. over verzonden facturen wel moeten worden afgedragen, ondanks dat deze gelden nog niet zijn ontvangen, kosten openstaande facturen altijd geld.

Daarnaast zorgt het er voor dat er wellicht vreemd geld moet worden aangetrokken om bepaalde investeringen te doen, omdat het eigen geld (nog) niet beschikbaar is.

Een niet betaalde factuur kost dus op verschillende manieren geld.

Debiteurenbeheer van groot belang

Om het “voorfinancieren” te beperken, is het van groot belang om een goed debiteurenbeleid te voeren. Te lang wachten kost dus niet alleen geld, maar het risico dat de factuur helemaal niet wordt voldaan, groeit met de dag. Zeker in roerige tijden als nu tijdens de Coronacrisis.

Een goed debiteurenbeleid zorgt er voor dat klanten eerder betalen, waarmee het risico op oninbare facturen wordt gereduceerd. Ook is de samenwerking met een goede incassopartner belangrijk.

BVL & Co accountants en adviseurs onderstrepen het belang van goed debiteurenbeheer: “wij houden voor onze klanten via Exact Online de openstaande posten goed in de gaten. Dit doen wij aan de hand van de ouderdomsanalyse. Loopt het saldo te ver op of betalen debiteuren te laat of steeds later, dan attenderen wij onze klanten daarop en adviseren we klanten actiever te worden in hun debiteurenbeheer. Het gehele debiteurenbeheer laten uitbesteden bij de specialisten van ZWS Incasso is natuurlijk een logische stap hierin. Ook wij hebben onlangs succesvol, in nauwe samenwerking met ZWS Incasso, ondernemingen geholpen met het innen van oude debiteurenposten en deze ondernemingen bewust gemaakt van een actief en gestructureerd debiteurenbeleid”

Op zoek naar een incassobureau of op zoek naar advies over het aanscherpen van het debiteurenbeleid?
ZWS Incasso is bereikbaar via 036 – 260 260 2. Direct een dossier indienen kan ook, via https://www.zwsincasso.nl/incassoformulier/×