ZWS Incasso en Sporting Almere gaan langdurige samenwerking aan

ZWS Incasso_langdurige samenwerking sporting almere

ZWS Incasso en Sporting Almere gaan langdurige samenwerking aan

Al sinds 2019 ondersteunt ZWS Incasso Voetbalvereniging Sporting Almere met het innen van de niet betaalde contributie. Vandaag maken wij bekend dat ZWS Incasso en Sporting Almere een langdurige samenwerking met elkaar aan gaan.

Sporting Almere

Sporting Almere is de jongste voetbalvereniging van Almere ontstaan uit een doorstart van de voormalige clubs FC Omniworld en Almere City amateurs. De oprichters van Sporting Almere vinden dat een vereniging in deze tijd niet alleen kan worden aangestuurd door een bestuur. Er zijn meerdere handen nodig om de activiteiten zo goed mogelijk te organiseren en uitvoeren, al helemaal omdat mensen in deze tijd steeds minder kiezen voor een rol als vrijwilliger.

De leiding van Sporting Almere is dan ook in handen van het bestuur en een management team. Waar bestuur en management team zich bezig houdt met opstellen van beleid en bewaking van een juiste uitvoering daarvan, zijn de afdelingen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de operationele verantwoordelijkheden en dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het is de taak van het management team om uitvoering te geven aan het beleidsplan, toe te zien op een juiste uitvoering van de huishoudelijk reglementen met de statuten als richtlijn. Het management legt verantwoording af aan de leden. De bevoegdheden zijn statutair vastgelegd. Vergaderingen van het management vinden minimaal eenmaal per maand plaats.

Samenwerking met ZWS Incasso

Omdat contributiegelden voor iedere sportvereniging van groot belang is, dus ook voor Sporting Almere, is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk contributie wordt geïncasseerd. Ook sportverenigingen hebben, helaas, te maken met wanbetaling. ZWS Incasso ondersteunt meerdere voetbalverenigingen met het betaald krijgen van de contributie.

Langdurige en uitgebreidere samenwerking

Wegens de goede samenwerking en de positieve resultaten hebben Sporting Almere en ZWS Incasso besloten om de samenwerking niet alleen te verlengen, maar ook uit te breiden. Per seizoen 2020 / 2021 zal ZWS Incasso ook het versturen van de contributiefacturen voor haar rekening nemen.

Dat betekent dat ZWS Incasso het aanspreekpunt zal zijn voor vragen omtrent de betalingen. Daarnaast zal ZWS Incasso shirt-sponsor zijn, en zal ons logo op de mouw van het wedstrijdshirt pronken.×