ZWS Incasso en sportverenigingen

ZWS Incasso_Sportverenigingen

ZWS Incasso en sportverenigingen

Al sinds het begin van ZWS Incasso zijn wij al actief voor verschillende sportverenigingen. Met name de voetbalverenigingen maken gebruik van onze diensten. Een incassobureau inschakelen klinkt eng! Maar is het ook eng?

Sportverenigingen en ZWS Incasso

Een incassobureau inschakelen is vaak spannend. Zeker voor sportverenigingen. Je wil natuurlijk alle contributie ontvangen, maar ook voorkomen dat je leden kwijt raakt. Vaak zit er een dunne lijn tussen deze twee belangen.

Een zorgvuldige aanpak is dan ook van belang. ZWS Incasso inventariseert per vereniging de problematiek. Gezamenlijk brengen wij in kaart wat het huidige beleid is, en wat de huidige situatie is.

Vaak merken wij dat de werkzaamheden van een penningmeester meer tijd vergen dan vooraf gedacht. Op den duur kan dat er voor zorgen dat de reactietijd van een penningmeester oploopt. Dat geeft het lid dat een bericht heeft gestuurd, en onbevredigend gevoel. Langzaam maar zeker ontstaan er zo irritaties.

Juist omdat een sportvereniging het moet hebben van de contributie, is het van belang dat deze zo snel mogelijk wordt ontvangen. Echter; voor sommige gezinnen is de hoogte van de contributie een struikelblok. Natuurlijk kan er een beroep worden gedaan op Het Jeugdfonds, maar er zal altijd een gedeelte overblijven dat uit eigen middelen moet worden voldaan.

ZWS Incasso gaat met de leden in gesprek. In feite fungeren wij als een eerste aanspreekpunt als het gaat om de contributie. Doordat wij op werkdagen goed bereikbaar zijn, en binnen aanzienlijke tijd reageren op e-mails, kunnen wij de leden goed van dienst zijn.

Facturatie, Debiteurenbeheer en Incasso

Voor sommige sportverenigingen voeren wij ook de facturatie uit. In de huisstijl van de betreffende club ontvangen de leden een factuur, met daarop de betaal informatie. Vervolgens voert ZWS Incasso het Debiteurenbeheer uit en vormen wij een schakel tussen het lid en de vereniging. Door korte lijnen tussen het bestuur van de vereniging en het lid, zijn wij in staan om adequaat te handelen en kwesties af te handelen.

Zijn er leden die in termijnen willen betalen? Geen enkel probleem! Wij zorgen er voor dat de leden op de afgesproken datum een betaalverzoek ontvangen. Zo kan ieder lid gemakkelijk de betaling verrichten.

Overzichtelijk portaal

Door gebruik te maken van ons klantenportaal houdt de penningmeester goed zicht op de stand van zaken. Per lid maken wij een dossier aan, en archiveren wij alle correspondentie. Zo kunnen vragen gemakkelijk worden beantwoord en kan ieder dossier op de voet worden gevolgd.

Van ieder telefoongesprek maken wij een gespreksnotitie, ontvangen en verzonden e-mails worden gearchiveerd en alle betalingen komen in een handig overzicht. Ons portaal kan dus prima dienstdoen als ledenadministratie. Zo heb je alles op 1 plek!×