Volledige debiteurenbeheer NDS Diensten uitbesteed aan ZWS Incasso

Volledige debiteurenbeheer NDS Diensten uitbesteed aan ZWS Incasso

Volledige debiteurenbeheer NDS Diensten uitbesteed aan ZWS Incasso

NDS Diensten besteedt het volledige debiteurenbeheer uit aan ZWS Incasso. ZWS incasso gaat het debiteurenbeleid optimaliseren, uitvoeren en verbeteren. Daarnaast zal ZWS Incasso het aanspraakpunt zijn voor alle klanten van NDS-Diensten voor wat betreft vragen over de factuur en betalingen.

NDS Diensten

NDS- Diensten is al meer dan 20 jaar actief in Almere en omstreken. Het is een schoonmaakbedrijf, gespecialiseerd in het perfecte onderhoud van uw kantoor, bedrijf, school en instellingen.

NDS-Diensten is creatief en innovatief. Zij hanteren een professionele en snelle werkwijze. Bij NDS-Diensten kunt u terecht voor eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden maar ook voor specialistische reiniging,  zoals bijvoorbeeld computer reiniging.

Volledige debiteurenbeheer

Per direct neemt ZWS Incasso het volledige debiteurenbeheer over. Als een ware backoffice vormt ZWS Incasso een verlengstuk van de financiële administratie. ZWS Incasso fungeert als aanspreekpunt voor de klanten van NDS-Diensten met betrekking tot de factuur en betalingen.

Tevens zal ZWS Incasso maandelijks de vervallen facturen opvolgen. Zodra de betaaltermijn is verstreken starten wij het debiteurenbeheer. Klanten van NDS-Diensten krijgen in beginsel niet te maken met extra kosten. PAs als het debiteurentraject is doorlopen, en er sprake is van onbetaalde facturen, kan de vordering worden verhoogt met Incassokosten.

DSO (Days Sales Outstanding)

Voor aanvang van onze werkzaamheden maken wij een DSO berekening. DSO staat voor: Days Sales Outstanding.

De DSO-ratio is het gemiddeld aantal dagen dat een bedrijf wacht op de betaling van een factuur na de verkoop van producten of diensten. De DSO wordt berekend vanaf het moment dat de factuur wordt verzonden tot het moment dat de factuur is voldaan. De DSO geeft inzicht in onder andere:

  • Hoe snel klanten betalen;
  • Of het debiteurenbeheer op orde is;
  • Of de juiste betaaltermijn wordt gehanteerd;

De DSO kan worden berekend over een maand, maar ook over een jaar. Daar zijn 2 verschillende formules voor. Onderstaande formules zijn de meest gebruikte DSO formules:

De DSO formule over een maand:

Days Sales Outstanding (DSO) = (openstaande bedrag aan facturen eind maand/maandomzet) x 30 dagen

De DSO formule over een jaar:

Days Sales Outstanding (DSO) = (openstaande bedrag aan facturen eind jaar/jaaromzet) x 365 dagen

Plan van aanpak

Nadat de DSO is berekend wordt samen met de opdrachtgever een doel gesteld: Een verlaging naar het ideale aantal dagen, kan nooit ineens. Met gepaste tussenstappen verlagen wij de DSO en brengen wij in kaart welke veranderingen daar voor nodig zijn. Zonder het commerciële belang te verliezen.

Benieuwd wat ZWS Incasso voor uw debiteurenadministratie kan betekenen? Uw Volledige debiteurenbeheer uitbesteden, of slechts een deel daarvan? Neem vrijblijvend contact met ons op!×