Kabinet verkort betaaltermijn grootbedrijf naar 30 dagen

ZWS Incasso_Betaaltermijn Grootbedrijf

Kabinet verkort betaaltermijn grootbedrijf naar 30 dagen

Kabinet verkort betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb naar dertig dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid.

Kabinet verkort betaaltermijn

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb wordt verkort naar dertig dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid.

Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), mede namens minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wetgeving draagt bij aan het dempen van een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb, als ‘gewoon op tijd betalen’ de norm wordt.

“Veel ondernemers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Het is van belang dat zij tijdig betaald worden en niet instemmen met een onnodig lange betaaltermijn”, aldus staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). “Laten we elkaar zeker in deze tijden helpen waar we kunnen. Met het verkorten van de betaaltermijn krijgt de mkb’er meer financiële ademruimte, beter zicht op de bedrijfskas en daarmee een grotere kans om de huidige economische crisis door te komen.”

Steeds later betaald

Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, geven in onderzoeken aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Ook blijkt dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf  wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval, waardoor kleinere ondernemers extra in de problemen kunnen komen. Met het nieuwe wetsvoorstel wil het kabinet mkb-ondernemingen beter beschermen.   

Late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen, aldus de bewindslieden. Hierbij speelt mee dat mkb’ers over het algemeen beschikken over kleinere reserves en daardoor meer afhankelijk zijn van een continue cashflow. Dit was al het geval voor de coronacrisis. Uit cijfers van begin vorig jaar blijkt dat elf procent van de mkb-ondernemers een langere betaaltermijn heeft geaccepteerd, dan waar zij zich prettig bij voelden. Dit gaat om vijftigduizend mkb-bedrijven. De huidige economische situatie heeft de afhankelijkheid van mkb ten aanzien van het grootbedrijf verder versterkt.

Tekort aan werkkapitaal is goed voor maar liefst 21 procent van de financieringsbehoefte in het mkb, zo blijkt uit de ‘Financieringsmonitor 2019‘ van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Daarbij behoort een financieringsaanvraag ten behoeve van werkkapitaal ook nog eens tot de minst kansrijke aanvragen.

Toezicht

Afgelopen januari opende de Autoriteit Consument & Markt (ACM), op verzoek van het ministerie van EZK, een tijdelijk meldpunt om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan mkb. De ACM verzamelt meldingen over grootbedrijven die de wettelijke dan wel afgesproken betaaltermijn overschrijden. De resultaten geven inzicht in de omvang van de problematiek en verduidelijken of problemen zich in bepaalde sectoren concentreren.

Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of, aanvullend op de wetswijziging tot wijziging van de maximaal toegestane betaaltermijn, onafhankelijk toezicht moet worden ingesteld. 

Blij

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland is blij dat de wettelijke betaaltermijn voor grote bedrijven aan het midden- en kleinbedrijf “eindelijk” wordt gehalveerd naar dertig dagen. “Gewoon op tijd je geld krijgen is voor ondernemers ontzettend belangrijk, en juist nu”, zegt voorzitter Jacco Vonhof.

Grote bedrijven rekken tijdens de coronacrisis de betaaltermijnen verder op, waardoor ze hun kleinere toeleveranciers “als bank gebruiken”, aldus de mkb-voorman. “Kleinere bedrijven zijn niet bij machte daar iets aan te doen, terwijl ze cash juist keihard nodig hebben om overeind te blijven.”

MKB-Nederland rekent erop dat het parlement het plan “met voortvarendheid” zal behandelen en aannemen.×