Weet U waarom uw klant niet betaalt?

ZWS Incasso_Weet u waarom uw klant niet betaalt_

Weet U waarom uw klant niet betaalt?

Weet U waarom uw klant niet betaalt? Achter ieder dossier schuilt een verhaal. Onze taak is om achter het verhaal te komen, zodat wij met de debiteur tot een oplossing kunnen komen.

Weet U waarom een klant niet betaalt?

Soms is het heel duidelijk waarom een klant niet betaalt. Dat is fijn, al zorgt dat er niet altijd voor dat een dossier gemakkelijker verloopt. Maar in veel gevallen weten de opdrachtgevers niet (precies) waarom er niet wordt betaald.

Door met de debiteur in contact te treden, en de debiteur een mogelijkheid te bieden zijn of haar verhaal te doen, proberen wij te achterhalen waarom betaling uit blijft.

Het verhaal van de debiteur is belangrijk. Ook als U weinig begrip heeft voor de standpunt van uw klant. Zijn of haar standpunt is namelijk wel (mede) de reden dat er niet tot betaling wordt overgegaan. Maar oneindig discussiëren lost het probleem ook niet op.

Een patstelling. En nu?!

In gevallen van discussies is het goed om te weten welke afspraken er zijn gemaakt. Deze staan bijvoorbeeld opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Soms wil het geval dat er per bestelling/opdracht specifieke afspraken worden gemaakt. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden tezamen, zouden duidelijkheid moeten geven bij geschillen.

Kom je er samen niet uit? Dan kan een rechter uitkomst bieden. Er zal dan moeten worden gedagvaard en een bodemprocedure worden gestart. Dit is vaak een kostbaar traject. Niet alleen zijn de kosten vaak hoog. Ook kost het vaak een hoop tijd en energie. Maar de vordering afschrijven of onbetaald laten is ook geen optie.

Doorgaans staat in de Algemene Voorwaarden opgenomen wat de stappen zijn als een klant niet betaalt. Welke stappen kunnen er worden gezet en welke kosten daar mee gemoeid zijn.

De specialisten van ZWS Incasso gaan zorgvuldig voor u aan de slag. Wij proberen eerst met uw klant tot een oplossing te komen, zonder tussenkomst van de rechter. Soms kan een schikking de oplossing zijn, en worden daar de gerechtelijke kosten mee bespaard. Lukt dat niet? En kunnen wij de klant niet overtuigen? Dan voeren wij de gerechtelijke procedure voor u. Wij stellen de dagvaarding op, laten deze na uw goedkeuring door een deurwaarder betekenen, en voeren de procedure voor u. Na ontvangst van het vonnis schakelen wij de deurwaarder in voor de eventuele beslagleggingen.

ZWS Incasso als uw partner

ZWS Incasso snapt het commercieel belang van iedere zaak. Natuurlijk zijn er ook dossiers waarbij een toekomstige samenwerking tussen beide partijen is uitgesloten. Maar ook dan is het belangrijk om met respect te handelen.

ZWS Incasso gaat zorgvuldig, respectvol en doeltreffend te werk. Wij hanteren klantvriendelijke tarieven en nemen u uw zorgen uit handen. Door een deurwaarder te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, werken wij effectief. Direct een deurwaarder inschakelen zorgt vaak voor een groter conflict, omdat een deurwaarder zo snel mogelijk een gerechtelijke traject opstart. ZWS Incasso beheert uw dossier daarom van A tot Z. Met de partijen waarmee wij samenwerken hebben wij duidelijke en heldere afspraken. Zo halen wij uit ieder dossier het maximale resultaat.

Meer weten over onze diensten? Vul het contact formulier in, of dien direct uw dossier bij ons in!×