De dunne lijn tussen het commerciële en het Financiële belang

ZWS Incasso_Dunne lijn

De dunne lijn tussen het commerciële en het Financiële belang

Wanneer dient een dossier te worden overgedragen aan een incassobureau? Hoe stel je de grenzen op basis van de klantrelatie. En welk belang weegt het zwaarst? Allemaal vragen waar iedere organisatie mee te maken heeft, maar waar niet een eenduidig antwoord op bestaat. Of toch wel? Vast staat dat zich een dunne lijn bevind tussen het commerciële en het financiële belang.

Credit Management

Credit Management is onderdeel van de financiële administratie, en is in feite een strategie. Met Credit Management bepaalt men namelijk de inrichting van verschillende werkprocessen die, indien optimaal op elkaar afgestemd, zorgen voor een gezonde cashflow.

In feite werkt Credit Management als smeerolie voor het bedrijf. Veel bedrijven lopen namelijk vast op eigen processen, procedures en verschillende belangen. Onder aan de streep kennen al die belangen hetzelfde doel; Het zijn en blijven van een gezonde organisatie.

De dunne lijn tussen Sales en Finance

De afdeling Sales heeft binnen het bedrijf de functie om het product of dienst zo goed en zo veel mogelijk te verkopen. Om daar toe te komen, komt het voor dat een Sales medewerker tot een een onderhandeling moet komen. Zo kan het voorkomen dat een potentiele klant wel zaken wil doen, maar onder afwijkende voorwaarden. Bijvoorbeeld andere betaaltermijnen en/of tarieven.

Vaak is het de sales medewerker er veel aan gelegen om uiteindelijk tot een deal te komen, aangezien hij of zij daar tenslotte voor is aangenomen en voor wordt beloond.

Bij de afdeling Finance ontstaan ondertussen strubbelingen. Het facturatiepakket geeft iedereen eenzelfde betaaltermijn, hanteert een vaste procedure en maant aan volgens vaste momenten. Vaak ontstaan hier de discussies. Eerst tussen Finance en de klant, want de klant reageert waarschijnlijk geïrriteerd naar Finance en wijst naar afspraken waar de afdeling Finance niets van weet. Vervolgens ontstaat er een discussie tussen Finance en Sales, want de processen botsen. En mogelijk moet de Sales medewerker het gesprek aan gaan met de klant. Ondertussen staat de factuur nog steeds open.

Wel of niet overdragen aan een incassobureau

Regelmatig horen wij van (potentiele) opdrachtgevers dat zij wel openstaande facturen hebben, maar twijfelen of zij dat wel moeten overdragen. Reden van twijfel is vaak: De klantrelatie, De grootte van de klant, De hoogte van de omzet. Alle voor de hand liggende antwoorden passen daar natuurlijk op: “Wat heb je aan een grote klant als hij/zij niet betaald?” Allemaal waar, maar toch is de stap tot uitbesteden niet altijd gemakkelijk. Zeker niet, als er tijdens het sales traject inderdaad afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Toch moet een kwestie een keer vlot getrokken worden. Overdragen aan een incassobureau betekent niet per se het einde van de klantrelatie. Sterker nog; Het kan het vertrekpunt zijn van een nieuw begin.

De juiste incassopartner kent de dunne lijn tussen het commerciële en het financiële belang.×