Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggen

ZWS Incasso_Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggen

Wetsvoorstel geeft rechters bevoegdheid betalingsregeling op te leggen

De Raad voor de rechtspraak oordeelt positief over een wetsvoorsteldat de civiele rechter de bevoegdheid geeft om een betalingsregeling op te leggen, wanneer het redelijkerwijs niet van een schuldenaar geëist kan worden dat hij zijn schuld in één keer betaalt. In een wetgevingsadvies stelt de Raad dat de rechter op deze manier in staat wordt gesteld om maatwerk te leveren. Dit kan leiden tot een realistische betalingsregeling waarbij alle partijen zijn geholpen.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel beoogt de positie te verbeteren van iemand die zijn schulden niet in één keer kan betalen. Op dit moment mag iemand zijn schuld alleen in termijnen voldoen als de schuldeiser daarmee instemt. Dit wetsvoorstel moet hier verandering in brengen door aan de rechter de bevoegdheid te geven een betalingsregeling op te kunnen leggen. De schuld wordt dan op termijn voldaan en tegelijkertijd wordt voorkomen dat de schuldenaar een te groot bedrag ineens moet betalen en daardoor (verder) in de financiële problemen raakt. 

Belang

De Raad onderschrijft het belang van het wetsvoorstel. Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Met innovatieve manieren van rechtspreken probeert ook de Rechtspraak mensen met schulden beter te helpen, bijvoorbeeld door het aanstellen van schuldenfunctionarissen. Een rechter kan op zitting iemand met vermoedelijke probleemschulden doorverwijzen naar deze schuldenfunctionaris. Die voert vervolgens een gesprek om informatie te verzamelen en maakt voor de schuldenaar een afspraak bij de gemeente. De gemeente neemt de aanvraag voor hulp verder over.

Betalingsregeling

ZWS Incasso voert namens haar klanten vele gerechtelijke procedures. Ook tijdens deze procedures probeert een rechter te kijken naar een oplossing zonder vonnis. De rechter stelt vaak voor om alsnog gezamenlijk tot een oplossing te komen, om deze vervolgens in een Proces Verbaal vast te leggen. Het kan in sommige gevallen helpen als de rechter bevoegdheid heeft een betalingsregeling overeen te komen. Los van dat het voor de betreffende schuldenaar voordelig is, kan het ook tot gevolg hebben dat de schuldeiser eerder zijn geld heeft. Het executeren van een vonnis of dagvaarding kan immers een lang traject zijn, welke de schuldenaar meer kosten oplevert.
Aangezien ieder dossier maatwerk is, is het goed dat ook de rechter in staat wordt gesteld maatwerk te leveren.×